นครโฮจิมินห์มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

POST ON 18 พฤษภาคม 2023

นครโฮจิมินห์มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สภาประชาชนนครโฮจิมินห์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์นครโฮจิมินห์และกรมสารสนเทศและการสื่อสารนครโฮจิมินห์จัดรายการ People Ask – Government Answers ภายใต้หัวข้อการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนประชาชนและผู้ประกอบการ  โดยนาย Duong Anh Duc รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของนครโฮจิมินห์โดยกำหนดให้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งนครโฮจิมินห์ใช้งบประมาณสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ร้อยละ 0.78 ของงบประมาณทั้งหมดในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.97 ในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1 ในปี 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนของนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของนครฯ ดังนี้

(1) มอบหมายให้กรมสารสนเทศและการสื่อสารนครโฮจิมินห์เสนอแนวทางและดำเนินการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันและบริการด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั่วทั้งนครฯ รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง

(2) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์สร้างแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

(3) มอบหมายให้กรมสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในนครโฮจิมินห์ โดยมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมต่อ และแนะนำให้ธุรกิจต่าง ๆ รับทราบถึงความต้องการในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของนครฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจในการเสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของตน

(4) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่โครงการกระตุ้นการลงทุนของนครฯ แก่ธุรกิจซึ่งมีแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

(5) จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในเขตและอำเภอต่าง ๆ โดยในปี 2565 นครโฮจิมินห์ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกว่า 1,000 คน โดยมีประชาชนทั่วไปจำนวน 500 เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

ที่มา: Sai Gon Giai phong เมื่อวีนที่ 14 พฤษภาคม 2566

https://en.sggp.org.vn/hcmc-considers-digital-transformation-as-one-of-its-key-tasks-vice-chairman-post102191.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230868

เข้าชมทั้งหมด