นครโฮจิมินห์มีงบประมาณรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564

POST ON 12 พฤษภาคม 2021

นครโฮจิมินห์มีงบประมาณรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำนครโฮจิมินห์สมัยที่ 11 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 นาย Vo Van Hoan รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ให้ข้อมูลว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 นครมีงบประมาณรายรับกว่า 104 ล้านล้านด่ง คิดเป็นร้อยละ 28.5
ของเป้าหมายงบประมาณรายรับประจำปี และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2563

ในปี 2564 นครได้รับมอบหมายให้จัดเก็บงบประมาณรายรับจำนวน 365 ล้านล้านด่ง หรือประมาณ 1.5 ล้านล้านด่งต่อวัน โดยเมื่อปี 2562 นครมีรายรับจำนวน 410 ล้านล้านด่งจากภาษี แต่ลดลงเหลือ 371 ล้านล้านด่งในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานครสามารถเก็บรายรับได้ถึงร้อยละ 25-27 ของรายรับทั้งหมดของประเทศ

นอกจากนี้ นาย Hoan ยังเปิดเผยว่า การเติบโตในภาคส่วนสำคัญของนครอยู่ในเชิงบวก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการแก้ปัญหาของนคร โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
นครมี GRDP มูลค่า 330 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 โดยภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.96 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 และภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 และมียอดค้าปลีกสินค้าและบริการสูงถึง 249 ล้านล้านด่งในขณะที่รายจ่ายของนครในไตรมาสที่ 1 มีจำนวนเพียง 13.7 ล้านล้านด่ง ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรายได้จำนวน 23.1 ล้านล้านด่ง ลดลงร้อยละ 1.77

นาย Nguyen Van Nen เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำนครโฮจิมินห์ได้กล่าวว่า นครได้บรรลุเป้าหมายคู่ขนานในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งเศรษฐกิจและสังคมของนครกำลังฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสามารถบรรลุเป้าหมาย
หลายประการ อาทิ GRDP เติบโตถึงร้อยละ 4.58 เพิ่มขึ้น 11 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 อย่างไรก็ดี นาย Nen ให้ความเห็นว่า การดำเนินโครงการใหม่ต่าง ๆ
ยังไม่มีความประสานสอดคล้องกันและการปฏิรูประบบราชการยังมีความล่าช้าอีกทั้งนครยังคงต้องต่อสู้กับมลภาวะสิ่งแวดล้อม การจราจรติดขัด และปัญหาสังคม ทำให้ธุรกิจ
ที่จัดตั้งใหม่ในไตรมาสที่ 1 มีจำนวนลดลงร้อยละ 21 ในขณะที่มีธุรกิจระงับกิจการเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 36

ที่มา:The Saigon Times วันที่ 13 เมษายน 2564

https://english.thesaigontimes.vn/81426/hcmc%E2%80%99s-budget-revenue-up-in-q1.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223681

เข้าชมทั้งหมด