นครดานังจัดทำร่างข้อมติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายสำหรับการพัฒนานครดานัง

POST ON 29 กุมภาพันธ์ 2024

นครดานังจัดทำร่างข้อมติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายสำหรับการพัฒนานครดานัง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างข้อมติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายสำหรับการพัฒนานครดานัง ในลักษณะเดียวกับข้อมติที่ 98/2023/QH15 ว่าด้วยการนำร่องกลไกและนโยบายสำหรับการพัฒนานครโฮจิมินห์ ที่ให้อำนาจนครโฮจิมินห์ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนานครโฮจิมินห์ โดยมีนโยบายที่โดดเด่นดังนี้

1. นำร่องจัดตั้งเขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone) ในพื้นที่ท่าเรือ Lien Chieu และสนามบินนานาชาติดานัง โดยเขตประกอบการเสรีดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการแปรรูปเพื่อการส่งออก การขนส่ง การค้าและบริการ และธุรกิจสินค้าปลอดภาษี โดยกิจการที่ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับการสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจตามกฎหมายการลงทุน โดยประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ (1) นโยบายการลงทุนและการจัดตั้งเขตประกอบการเสรี (2) การปรับผังทั่วไปสำหรับเขตประกอบการเสรีตามผังเมืองที่ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และ (3) การเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชยเพื่อก่อสร้างเขตประกอบการเสรี

ผู้ลงทุนที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตนี้จะได้รับการจัดสรรที่ดินสำหรับเขตเศรษฐกิจ หรือเขตอุตสาหกรรมและเขตการส่งออก

2. นำร่องโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ได้แก่ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และพื้นที่บริการโลจิสติกส์

3. กลไกการสรรหาบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง การยกเว้นและการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับภาคธุรกิจในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Blockchain และการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

4. ให้นครดานังเป็นพื้นที่ทดสอบ (Sandbox) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการใช้จ่ายผ่านเครือข่าย DanangChain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Blockchain ที่พัฒนาโดยนครดานัง

5. สภาประชาชนนครดานังจะมีอำนาจในการอนุมัติโครงการลงทุน การจัดการ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

6. สภาประชาชนนครดานังจะเป็นหน่วยงานที่อนุมัตินโยบายสนับสนุนการลงทุนสำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคสำหรับภาคธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมที่นครดานังให้ความสำคัญ

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครดานังเร่งจัดทำข้อมติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเสนอให้สภาแห่งชาติเวียดนามพิจารณาที่การประชุมในเดือนพฤษภาคม 2567

ที่มา: VN Express เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

https://vnexpress.net/da-nang-muon-thi-diem-lap-khu-thuong-mai-tu-do-4715607.html

Congan DaNang เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

https://congan.danang.gov.vn/-/-e-xuat-thi-iem-thanh-lap-khu-thuong-mai-tu-do-thanh-pho-a-nang

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

45

กำลังเข้าชมขณะนี้

227548

เข้าชมทั้งหมด