นครดานังคว้ารางวัล Best Vietnam Smart City Award เป็นครั้งที่ 3

POST ON 13 ธันวาคม 2022

นครดานังคว้ารางวัล Best Vietnam Smart City Award เป็นครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สมาคม Vietnam Software & IT Services Association (VINASA)  ได้จัดงาน Vietnam Smart City Award 2022 ที่กรุงฮานอย โดยภายในงานได้มอบรางวัล Best Vietnam Smart City Award 2022 ให้แก่นครดานัง ซึ่งเป็นการรับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 แล้ว นอกจากนี้ นครดานังยังได้รับรางวัลอื่น ๆ อีก 4 รางวัล ได้แก่ การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ การคมนาคมและขนส่งอัจฉริยะ เมืองแห่ง Startup และนวัตกรรม และเมืองที่มีแอปพลิเคชันอัจฉริยะให้บริการประชาชนและธุรกิจ

ทั้งนี้ นครดานังได้กำหนด 6 เสาหลักในการสร้างเมืองอัจฉริยะและเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ได้แก่

1. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ประกอบด้วยศูนย์ตรวจสอบและควบคุมอัจฉริยะ บริการสาธารณะอัจฉริยะ และระบบข้อมูลเปิด (Open Data) โดยพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับรัฐบาลระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2. การคมนาคมและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Traffic) โดยจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าระวังการจราจรบริเวณทางแยก 200 จุด พร้อมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะประมาณ 300 ตัว

3. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยสร้างแพลตฟอร์มบริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำผิวดิน น้ำเสีย และอากาศในเมือง

4. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Life) โดยให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยของอาหาร การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยภิบัติทางธรรมชาติ

5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ  (Smart Economy) ให้ความสำคัญกับการค้าอัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ และการเกษตรอัจฉริยะ โดยสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ ใช้โมเดลตลาดสด 4.0 และใช้แอปพลิเคชัน “One touch to Da Nang” ในการแสดงนิทรรศการเสมือนจริง

6. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart Citizens) ให้ความสำคัญเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ การชำระเงินออนไลน์สำหรับบริการสาธารณะ ทั้งยังฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐและให้ความรู้แก่พลเมืองเกี่ยวกับดิจิทัลและแอพพลิเคชันเมืองอัจฉริยะ

ที่มา: Vietnam Plus วันที่ 2 ธันวาคม 2565

https://en.vietnamplus.vn/da-nang-wins-best-vietnam-smart-city-award-for-third-time/244840.vnp

Da Nang Today วันที่ 1 ธันวาคม 2565

https://baodanang.vn/english/education-science/202212/da-nang-focuses-on-promoting-development-of-smart-pillars-and-fields-3931724/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223683

เข้าชมทั้งหมด