ธุรกิจ ๘ สาขาในเวียดนามที่จะได้รับผลกระทบหากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อถึงไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๓

POST ON 29 เมษายน 2020

ธุรกิจ ๘ สาขาในเวียดนามที่จะได้รับผลกระทบหากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อถึงไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๓

ที่มา baohaiquan.vn วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

บริษัทหลักทรัพย์ Rong Viet รายงานว่า การบิน สิ่งทอ ประกันภัย น้ำมันและก๊าซ หลักทรัพย์ การค้าปลีก โลจิสติกส์ และการก่อสร้าง เป็นธุรกิจ ๘ สาขาในเวียดนามที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก หากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อถึงไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๓

สาขาการบิน ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงสูงมากในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากการปิดพรมแดนและการจำกัดการเดินทางของรัฐบาล และความลังเลของประชาชนที่จะเดินทาง โดยบริษัทการท่าอากาศยานเวียดนามคาดการณ์ว่า จำนวนผู้โดยสารในปี ๒๕๖๓ อาจลดลงร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒

สาขาสิ่งทอ ประสบปัญหาความต้องการจากตลาดหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ลดลงสูง เนื่องจากผู้บริโภคจากตลาด ๒ แห่งข้างต้นจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า และเวียดนามจะขาดแคลนวัตถุดิบเมื่อผู้อุปทานจีนล้มละลาย

ธุรกิจประกันภัย แม้มีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างการประกันภัย COVID-19 แต่รัฐบาลเวียดนามได้สั่งระงับการขายประกันดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๒ กำไรจากการลงทุนของธุรกิจประกันภัยอาจลดลงเนื่องจากราคาหุ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง

สาขาน้ำมันและก๊าซ เผชิญความเสี่ยงจากราคาน้ำมันตกต่ำ ความต้องการใช้น้ำมันจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ลดลง ความต้องการสำรวจน้ำมันลดลง

สาขาการค้าปลีก ความต้องการสินค้าไม่จำเป็นจะลดลงและจะต้องใช้เวลาฟื้นตัว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าการแพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดเมื่อใด

สาขาโลจิสติกส์ ได้รับผลกระทบจากการหมุนเวียนของสินค้าลดลง เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศลดลงหลังจากเวียดนามมีมาตรการจำกัดการเดินทาง

สาขาการก่อสร้าง อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกักตัวและการระงับคนเข้าเมือง อย่างไรก็ดี หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินตามปกติ สาขาการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดเนื่องจากมีโครงการที่รัฐบาลเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้า

ลิงค์ข่าว: https://haiquanonline.com.vn/8-nganh-chiu-tac-dong-manh-neu-covid-19-tiep-tuc-keo-dai-den-het-quy-2-124193.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด