ธนาคารโลกสนับสนุน SMEs เวียดนาม 600 แห่งในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

POST ON 27 กรกฎาคม 2021

ธนาคารโลกสนับสนุน SMEs เวียดนาม 600 แห่งในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ธนาคารโลกได้เปิดตัวโครงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเวียดนามจำนวน 600 แห่ง ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดย SMEs เหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และการจัดการทรัพยากรในองค์กรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้ว ธนาคารโลกยังจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SMEs ในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการขายและการบริหารจัดการลูกค้า การบริหารบุคลากร และการสื่อสารภายใน โดยหนึ่งในประเด็นที่ธนาคารโลกและพันธมิตรให้ความสำคัญคือ การประเมินสถานภาพขององค์กรเพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตและการแข่งขันลดลง

อนึ่ง โครงการดังกล่าวจะดำเนินการร่วมกับบริษัท Real-Time Analytics (RTA) สัญชาติเวียดนามซึ่งจะจัดเตรียมการให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 2 แพกแกจสำหรับ SMEs โดย RTA เป็นผู้พัฒนาแนวทางเพื่อช่วยในการจัดการองค์กร การวิจัยตลาด การสำรวจเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินงานแบบไร้กระดาษ และการบริหารแบบอัตโนมัติ

ที่มา: Nhan Dan Online วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

https://en.nhandan.vn/scitech/item/10183702-world-bank-to-support-600-vietnamese-smes-in-digital-transformation.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230799

เข้าชมทั้งหมด