ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP เวียดนามปี ๒๕๖๓ อาจเติบโตเพียงร้อยละ ๔.๙

POST ON 29 เมษายน 2020

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP เวียดนามปี ๒๕๖๓ อาจเติบโตเพียงร้อยละ ๔.๙

ที่มา vnexpress.vn วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามปี ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ ๑ หากเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวในช่วงกลางไตรมาสที่ ๓ GDP อาจเติบโตร้อยละ ๔.๙ และกรณีที่ ๒ หากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดตลอดปี GDP อาจเติบโตเพียงร้อยละ ๑.๕ และดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕ ส่วนในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ GDP เวียดนามอาจเติบโตร้อยละ ๗.๕ และ ๖.๕ ตามลำดับ

นาย Osumane Dione ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนาม กล่าวว่า การท่องเที่ยว การขนส่ง และการส่งออกเป็น ๓ สาขาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากที่สุด เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนาดเล็กจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสาขาอื่น ๆ

ธนาคารโลกเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจเวียดนาม ๓ ประการ ไดแก่ ๑) ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือด้านภาษีหรือสินเชื่อ โดยรัฐบาลเวียดนามอาจพิจารณาลดค่าไฟฟ้า น้ำ และค่าโทรศัพท์ ๒) เพิ่มปริมาณเงินต่างประเทศและสร้างเสถียรภาพในระบบธนาคาร และ ๓) เพิ่มความหลากหลายของตลาดส่งออก สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพในระบบสาธารณสุข

ลิงค์ข่าว: https://vnexpress.net/kinh-doanh/wb-du-bao-viet-nam-tang-truong-4-9-nam-nay-4077618.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

531

กำลังเข้าชมขณะนี้

249718

เข้าชมทั้งหมด