ธนาคารเวียดนาม 11 แห่งถูกตรวจสอบการลงทุนในหุ้นกู้

POST ON 16 มีนาคม 2023

ธนาคารเวียดนาม 11 แห่งถูกตรวจสอบการลงทุนในหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (SBV) ได้ส่งหนังสือหมายเลข 1604 ไปยังคณะผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยรายงานการตรวจสอบสถาบันสินเชื่อที่ให้คำปรึกษา และขายต่อหุ้นกู้ (corporate bond) ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นและตลาดหุ้นกู้ โดย SBV ได้รายงานสรุปเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นกู้ของสถาบันสินเชื่อ 11 แห่ง ตลอดจนมาตรการลงโทษสำหรับสถาบันสินเชื่อที่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งต่อจากนี้ SBV จะยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการ และการตรวจสอบกิจกรรมของสถาบันสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการละเมิดกฎหมาย รวมถึงมีวิธีจัดการอย่างเหมาะสม และรับประกันสิทธิทางกฎหมายของประชาชน

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา SBV ได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการซื้อขายหุ้นกู้ของสถาบันสินเชื่อ เช่น กฏระเบียบเกี่ยวกับสินเชื่อต้องห้าม การขยายมาตรการจำกัดด้านสินเชื่อให้ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นกู้ การกำหนดให้การซื้อและการลงทุนในหุ้นกู้รวมอยู่ในยอดเครดิตของลูกค้าในการกำหนดวงเงินเครดิต และการกำหนดให้สถาบันสินเชื่อสามารถซื้อหุ้นกู้ได้เมื่อมีอัตราส่วนหนี้เสียต่ำกว่าร้อยละ 3 เป็นต้น โดยสถาบันสินเชื่อที่จะสามารถซื้อขายหุ้นกู้และบริการที่เกี่ยวข้องได้ จะต้องได้รับอนุญาตจาก SBV และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงาน SBV เป็นระยะ รวมทั้งต้องดำเนินการตามคำแนะนำและคำเตือนของ SBV เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นกู้และบริการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ SBV มีแผนที่จะจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมและจำกัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ของสถาบันสินเชื่อ อาทิ (1) ร่วมกับกระทรวงการคลังเวียดนามตรวจสอบและจัดทำกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นกู้เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาตลาดหุ้นกู้ รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  (2) ส่งเสริมการตรวจสอบ กำกับดูแล และประสานงานกับกระทรวงและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับโครงสร้างและพัฒนาตลาดการเงินรวมถึงตลาดหุ้นกู้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นช่องทางหลักในการระดมเงินทุนระยะกลางและระยะยาวของระบบเศรษฐกิจ

ที่มา: Bao Thanh Nien วันที่ 13 มีนาคม 2566

https://thanhnien.vn/thanh-tra-11-ngan-hang-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-185230312223625924.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230806

เข้าชมทั้งหมด