ทางด่วนสายเหนือ – ใต้ยาว 1,187 กิโลเมตรเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

POST ON 24 มิถุนายน 2024

ทางด่วนสายเหนือ – ใต้ยาว 1,187 กิโลเมตรเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

ตามแผนเครือข่ายถนนแห่งชาติในช่วงปี 2564 – 2573 เวียดนามตั้งเป้าหมายสร้างทางด่วนสายเหนือ-ใต้ฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อจากด่านชายแดน Huu Nghi จังหวัดหลั่งเซิน ไปยังจังหวัดก่าเมา มีความยาว 2,063 กม. ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สุดในระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมเวียดนามที่ต่อยอดจากการวางแผนฯ ช่วงปี 2560- 2563 เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมือง เขตเศรษฐกิจ ด่านชายแดน นิคมอุสาหกรรมสำคัญของเวียดยามมีการเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษกิจและสังคมเวียดนาม

โครงการทางด่วนดังกล่าวสำหรับช่วงปี 2564 – 2573 แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2564-2568) มุ่งสร้างเส้นทางสำคัญทั้งหมด 12 โครงการ มีความยาวรวม 729 กม. และระยะที่ 2 (ตั้งแต่ปี 2569-2573) จะสร้างเส้นทางด่วนสาย Can Tho- Ca Mau และทางด่วนสายอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งนับถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2567 ทางด่วนสายเหนือ-ใต้เปิดการดำเนินการแล้วรวม 1,187 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 861 กม. และอีก 15 กม. ที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมลงทุน

ทั้งนี้ เวียดนามให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเวียดนามได้จัดสรรเงินทุนร้อยละ 6 ของ GDP ให้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ Long Thanh (จังหวัดด่งนาย) การพัฒนาเขตเมืองทางตะวันออกนครโฮจิมินห์ ทางด่วนหลายเส้นทางทาง ท่าเรือน้ำลึกหลายแห่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว บริการ เป็นต้น ปัจจุบัน ทางด่วนทั้งหมดในเวียดนามมีระยะทาง 1,900 กม. และอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกือบ 1,700 กม. โดยเวียดนามตั้งเป้าการพัฒนาระบบทางด่วนให้ได้ระยะทาง 3,000 กม. ภายในปี 2568 และระยะทาง 5,000 กม. ภายในปี 2573

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 20 มิถุนายน 2567

https://vir.com.vn/nearly-1200-km-of-north-south-corridor-expressway-put-into-operation-111996.html

https://geo-science.com.vn/toan-canh-cao-toc-bac-nam-voi-23-du-an-giai-doan-1-va-2-den-2025.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249699

เข้าชมทั้งหมด