ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์มีสัญญาณฟื้นตัว

POST ON 15 มิถุนายน 2023

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์มีสัญญาณฟื้นตัว

จากข้อมูลของหน่วยงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพบว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์ ณ เดือนพฤษภาคม 2566 มีสัญญาณที่ดีขึ้น เนื่องจากในช่วงปลายปี 2565 ถึงไตรมาสแรกของ ปี 2566 รัฐบาลเวียดนามได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธนาคารแห่งชาติเวียดนามมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงส่งผลให้อุปสงค์มีแนวโน้มพื้นตัว ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ในช่วงต่อไป ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อย ๆ ฟื้นตัว และจะเริ่มคลี่คลายในช่วงปลายปี 2566

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและสนับสนุนการระดมเงินทุนร้อยละ 50 ของจำนวนที่อยู่อาศัยที่จะก่อสร้างในอนาคตสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Novaland บริษัท Hung Thinh บริษัท Gotec Land บริษัท CapitaLand บริษัท Gamuda Land บริษัท Son Kim Land เป็นต้น ในขณะที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนครโฮจิมินห์มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและเร่งกระบวนการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ให้แก่บ้าน 81,085 หลัง ในนครฯ สำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทรายใหญ่ เช่น บริษัท Vinhomes บริษัท Novaland บริษัท Hung Thinh บริษัท Him Lam บริษัท Khang Dien บริษัท Dat Xanh เป็นต้น

ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยังเห็นชอบกับนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งชาติเวียดนามในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจและผู้กู้ยืมเงิน โดยนาย Nguyen Huu The Trach ทนายความแห่งเนติบัณฑิตยสภานครโฮจิมินห์คาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เวียดนามอาจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง ซึ่งช่วยลดแรงกดดันในการชำระคืนเงินกู้ธนาคารของภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงมีการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ นับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติเวียดนามยังได้ออกหนังสือเวียนที่ 02/2023/TT-NHNN และหนังสือเวียนที่ 03/2023/TT-NHNN อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลาหรือเลื่อนกำหนดชำระสินเชื่อที่ยังไม่ได้ชำระคืนเนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจและปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นมาตรการที่ช่วยลดแรงกดดันในการชำระหนี้ และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหม่

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์ยังคงเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปฝากประจำกับธนาคารจากความกังวลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก จึงทำให้ปัจจุบันผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและเพื่อการลงทุนระยะยาว

อนึ่ง จากรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในนครโฮจิมินห์และพื้นที่ใกล้เคียงในเดือนพฤษภาคม 2566 ของ DKRA Group พบว่า สภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยมีอัตราการซื้อเพียงร้อยละ 35 ของที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ นาย Le Hoang Chau ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ เสนอแนวทางต่าง ๆ ที่ช่วยฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรหันมาสนใจกับกลุ่มที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการดำเนินกิจการ ขายสินค้าได้มากขึ้นเพื่อปลดล็อกกระแสเงินสด และตอบสนองความต้องการของประชาชน (2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนงาน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังค่อนข้างสูงเกินระดับรายได้ของหลายครัวเรือน

ที่มา: Vietnamplus เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

https://www.vietnamplus.vn/thi-truong-bat-dong-san-thanh-pho-ho-chi-minh-co-dau-hieu-phuc-hoi/867142.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

269

กำลังเข้าชมขณะนี้

230854

เข้าชมทั้งหมด