จำนวนบริษัทในนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 26

POST ON 20 มิถุนายน 2022

จำนวนบริษัทในนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 26

จากผลการสำรวจสถิติทางเศรษฐกิจของสำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์เมื่อปี 2564 พบว่า นครโฮจิมินห์เป็นที่ตั้งของบริษัท 216,170 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ จำนวน 270 แห่ง ลดลงร้อยละ 22.9 บริษัทเอกชน จำนวน 208,609 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 และบริษัทต่างชาติ จำนวน 7,291 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.2 โดยเมือง Thu Duc เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทตั้งอยู่มากที่สุด ด้วยจำนวน 30,729 แห่ง รองลงมา ได้แก่ เขต 1 จำนวน 18,184 แห่ง เขต Tan Binh จำนวน 16,745 แห่ง และเขต Binh Tan จำนวน 15,333 แห่ง

นอกจากนี้ สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์ยังรายงานว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทที่ประกอบธุรกิจในนครโฮจิมินห์มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มย้ายไปตั้งในบริเวณชานเมืองมากขึ้น ในขณะที่จำนวนรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามในการบริหารจัดการ ปรับปรุง และแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาธุรกิจ

ที่มา: Vietnamplus วันที่ 15 มิถุนายน 2565

https://en.vietnamplus.vn/hcm-citys-number-of-firms-grows-over-26-percent-from-2016/231197.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230809

เข้าชมทั้งหมด