จังหวัดหวิงฟุกมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมในปี 2568

POST ON 11 สิงหาคม 2021

จังหวัดหวิงฟุกมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมในปี 2568

จังหวัดหวิงฟุก (ภาคเหนือ) ตั้งเป้าเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ร้อยละ 8.5 – 9 ต่อปี GRDP เฉลี่ยต่อหัว 130 – 135 ล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 5,615 – 5,832 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจังหวัดเป็น 2,000 – 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จังหวัดหวิงฟุกจะเปลี่ยนแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมธุรกิจ start up และการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาการบริการคุณภาพสูง พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนควบคู่กับสาขาการผลิตและประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีในการทำการค้า การเงิน และบริการ

ที่มา Vietnamplus
https://www.vietnamplus.vn/vinh-phuc-phan-dau-tro-thanh-tinh-cong-nghiep-vao-nam-2025/732456.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

76

กำลังเข้าชมขณะนี้

225280

เข้าชมทั้งหมด