จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าเสนอขยายท่าเทียบเรือ Cai Mep เพื่อเพิ่มการรองรับเรือขนาดใหญ่

POST ON 11 พฤศจิกายน 2022

จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าเสนอขยายท่าเทียบเรือ Cai Mep เพื่อเพิ่มการรองรับเรือขนาดใหญ่

บริษัท Cai Mep General Port จำกัด ได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมเวียดนามพิจารณาขยายท่าเทียบเรือ Cai Mep เพื่อเพิ่มการรองรับเรือขนาดใหญ่ จาก 80,000 DWT เป็น 150,000 DWT โดยจะเพิ่มความกว้างของท่าเทียบเรือจาก 300 เมตรเป็น 329 เมตร ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของช่องทางเดินเรือ Vung Tau-Thi Vai ท่าเรือใกล้เคียง หรือท่าเทียบเรืออื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเวียดนามได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารการเดินเรือเวียดนามพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือแห่งชาติในช่วงปี 2564-2573 โดยมีวิสัยทัศน์จนถึงปี 2593

อนึ่ง โครงการท่าเรือ Cai Mep ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อปี 2560 ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 แห่ง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

https://english.thesaigontimes.vn/cai-mep-port-wharf-proposed-for-extension-for-bigger-ships/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230862

เข้าชมทั้งหมด