จังหวัดบิ่ญเซืองมีมูลค่าการค้าเกินดุล 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

POST ON 18 สิงหาคม 2021

จังหวัดบิ่ญเซืองมีมูลค่าการค้าเกินดุล 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญเซืองรายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 จังหวัดมีการเกินดุลการค้าถึงเกือบ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากรายได้การส่งออกจำนวนกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แม้จะยังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ จังหวัดยังคงมีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่ดี ดัชนีภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และยอดค้าปลีกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

นาย  Vo Van Minh ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญเซืองกล่าวว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ภาคเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นจะสามารถฟื้นฟูได้หากจังหวัดสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจังหวัดพยายามฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรในจังหวัดให้ถึงร้อยละ 95 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ อันจะเป็นผลให้สามารถฟื้นฟูภาคการผลิตและธุรกิจได้ ทั้งนี้ หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ควรปฏิบัติตามแผนการอย่างเคร่งครัดและบูรณาการกับมาตรการทางเศรษฐกิจและการผลิต ซึ่งช่วยรักษาความมั่นคงของสังคม ชีวิต และสุขภาพของประชาชนและแรงงาน

นอกจากนี้ รัฐบาลควรออกนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถดำเนินตามมาตรการ “3 on-site” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความพยายามในการตรวจ คัดกรอง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับการให้การรักษาแรงงานที่ติดเชื้อ เพื่อสร้าง “เขตสีเขียว” สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรม และป้องกันการหยุดชะงักของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานได้

ที่มา Nhân Dân วันที่ 14 สิงหาคม 2564
https://en.nhandan.vn/business/item/10305802-binh-duong-province-weathers-%E2%80%9Ccovid-19-storm%E2%80%9D-to-register-trade-surplus-of-roughly-us$4-5-billion.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223802

เข้าชมทั้งหมด