จังหวัดบิ่ญดิ่ญเปิดรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 151 โครงการ

POST ON 6 พฤศจิกายน 2023

จังหวัดบิ่ญดิ่ญเปิดรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 151 โครงการ

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญดิ่ญประกาศโครงการที่เปิดรับการลงทุนในสาขาต่าง ๆ จำนวน 151 โครงการ ประกอบด้วย สาขาอสังหาริมทรัพย์ การบริการ การค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโครงการที่โดดเด่น ได้แก่ (1) โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Nhon Hoi (Nhon Hoi Urban Ecotourism Area) ตั้งอยู่ในเขตที่ 1 (Urban Area Division No. 1) ขนาด 57 เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุนปัจจุบันประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) โครงการที่อยู่อาศัยในเขตที่ 3 (Urban Area Division No. 3) ขนาด 36 เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (3) พื้นที่สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่ (high-rise hotels) ในพื้นที่ชายหาด Nhon Ly – Cat ขนาด 34 เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ จังหวัดฯ ยังเปิดรับการลงทุนในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณูปโภค ฯลฯ

ทั้งนี้ กรมวางแผนและการลงทุนจังหวัดบิ่ญดิ่ญ แจ้งว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 จังหวัดฯ สามารถดึงดูดโครงการลงทุนใหม่จำนวน 68 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน 17.96 ล้านล้านด่ง (730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นโครงการลงทุนต่างชาติ 6 โครงการ มูลค่า 46.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการลงทุนในประเทศ 62 โครงการ มูลค่า 13.387 ล้านล้านเวียดนามด่ง หรือประมาณ 545.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ของปีนี้ถึงร้อยละ 13

ที่มา: Nguoi Lao Dong เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

https://nld.com.vn/kinh-te/binh-dinh-moi-goi-dau-tu-sieu-du-an-14-ti-usd-20231031112123796.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

267

กำลังเข้าชมขณะนี้

230848

เข้าชมทั้งหมด