จังหวัดบิ่ญดิ่ญเชิญชวนให้ลงทุนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3,000 เฮกตาร์

POST ON 23 กรกฎาคม 2021

จังหวัดบิ่ญดิ่ญเชิญชวนให้ลงทุนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3,000 เฮกตาร์

จังหวัดบิ่ญดิ่ญเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งถนน De Gi – My Thanh ในชุมชน My Thanh อำเภอ Phu My บนพื้นที่ประมาณ 2,986 เฮกตาร์ หลังจากที่คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญดิ่ญได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พัฒนาเป็นเขตเมืองทางตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 356.9 เฮกตาร์ ซึ่งจะส่งเสริมวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวประมง Vinh Loi และพัฒนาการท่องเที่ยวตามทะเลสาบ De Gi ส่วนที่ 2 พัฒนาเป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางทะเลนานาชาติบริเวณตอนใต้ของตำบล My Thanh ครอบคลุมพื้นที่ 642.94 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับการพัฒนาเมือง การท่องเที่ยวแบบรีสอร์ต ความบันเทิงทางทะเล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนที่ 3 พัฒนาเป็นนิคมด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประมง และศูนย์รวมบริการ พื้นที่ขนาด 209.1 เฮกตาร์ ส่วนที่ 4 พัฒนาเป็นเขตเมืองและแหล่งรวมบริการด้านการท่องเที่ยว บริเวณตอนเหนือของตำบล My Thanh พื้นที่ขนาด 519.95 เฮกตาร์ ส่วนที่ 5 พัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศ และส่วนที่ 6 พัฒนาการผลิตทางการเกษตร และเป็นพื้นที่จอดเรือ นอกจากนี้ จะจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทะเลสาบ De Gi ด้วย โดยบริเวณ De Gi – My Thanh เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชายฝั่งขนาดใหญ่ที่จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ

ในการประชุมสภาประชาชนจังหวัดบิ่ญดิ่ญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้มีการอนุมัตินโยบายการลงทุนสำหรับโครงการถนนเลียบชายฝั่ง Cat Tien – Diem Van มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.67 ล้านล้านด่ง (116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากงบประมาณของรัฐ ในขณะเดียวกัน จังหวัดได้สร้างเส้นทางจากเมือง Cat Tien ไปยังทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 19 สายใหม่เสร็จสิ้นแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชายฝั่งทะเลจังหวัดบิ่ญดิ่ญ ทั้งนี้ ในช่วงก่อนหน้า จังหวัดบิ่ญดิ่ญได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่ง (DT639) จาก Cat Tien ถึง De Gi ความยาว 24.206 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1.26 ล้านล้านด่ง (55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปี 2562 ถึง 2565 

ด้วยโครงการทั้งหมดนี้จะช่วยให้จังหวัดบิ่ญดิ่ญบรรลุเป้าหมายในการสร้างระเบียงชายฝั่ง (coastal corridor) เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการท่องเที่ยว

ที่มา: Saigon Times วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

https://english.thesaigontimes.vn/83265/binh-dinh-calls-for-investment-in-coastal-area-of-3000-hectares.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230796

เข้าชมทั้งหมด