จังหวัดบักเลียวบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ

POST ON 13 พฤษภาคม 2021

จังหวัดบักเลียวบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัดบักเลียวซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพัฒนาเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 แม้ว่าจะยังคงมีการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม โดยในด้านผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดบักเลียวเก็บเกี่ยวข้าวได้ 240,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.77 ของเป้าหมายทั้งปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตรวม 63,600 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.35 ของเป้าหมายปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13
ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการมีมูลค่ารวม 14.4 ล้านล้านด่ง (623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของเป้าหมายปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 โดยจังหวัดมีมูลค่าการส่งออกรวม 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.31

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จังหวัดบักเลียวยังมีการจัดเก็บรายได้ภาครัฐกว่า 1.3 ล้านล้านด่ง (56.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือร้อยละ 39.81 ของเป้าหมายปี 2564
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22 ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดบักเลียวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19

อนึ่ง ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงกุ้งของประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนในโครงการพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานลม

ที่มา: nhan dan วันที่ 19 เมษายน 2564

https://en.nhandan.com.vn/business/item/9787202-bac-lieu-exceeds-many-economic-development-targets.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231382

เข้าชมทั้งหมด