จังหวัดนิญถ่วนมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

POST ON 23 กรกฎาคม 2021

จังหวัดนิญถ่วนมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

Khánh thành nhà máy điện gió Trung Nam tại Ninh Thuận

จังหวัดนิญถ่วนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 12 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านเศรษฐกิจทางทะเลและพลังงานหมุนเวียน โดย 5 ปีที่ผ่านมาจังหวัดนิญถ่วนได้เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยจังหวัดให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมด้านพลังงาน การท่องเที่ยว การเกษตร ป่าไม้และการประมง โรงงานอุตสาหกรรม การศึกษาและการฝึกอบรม และการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของ GDP ของจังหวัด และร้อยละ 85 ของตำแหน่งงานทั้งหมด

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดนิญถ่วนพบว่า จังหวัดสามารถเก็บรายได้งบประมาณรัฐในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ได้สูงถึง 1.8 ล้านล้านด่ง (78.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบเท่ารายได้ที่สามารถจัดเก็บได้ในปี 2558 ทั้งนี้ ในปี 2563 จังหวัดนิญถ่วนยังมีมูลค่า GRDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในขณะที่มีรายรับจากการจัดเก็บงบประมาณของรัฐทั้งหมดประมาณ 3.9 ล้านล้านด่ง (169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 11.4 การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเกือบ 17 ล้านล้านด่ง (740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 ภาคพลังงานแสงอาทิตย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 147.8 และพลังงานลมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 

ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนิญถ่วนก็มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากความได้เปรียบของพัฒนาการด้านท่องเที่ยว โดยจังหวัดมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 59 แห่ง และมีชายหาดและเกาะที่ยังมีความบริสุทธิ์ ตลอดจนชายฝั่งยาว 100 กิโลเมตรจากชุมชน Cong Hai ในเขต Thuan Bac ถึงชุมชน Ca Na เขต Thuan Nam ซึ่งมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ขนาบด้วยป่าดงดิบและมหาสมุทร นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น อ่าว Vinh Hy, ถ้ำ Rai, หาด Ninh Chu-Binh Son, หาด Ca Na, Mui Dinh (แหลม Dinh) และไร่องุ่น Thai An ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดจะมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อกีฬาและกิจกรรมทางน้ำ แต่ก็มีเพียง Tanyoli Tourist Area ในชุมชน Phuoc Dinh เขต Ninh Phuoc เท่านั้นที่ให้บริการการท่องเที่ยวกีฬาทางน้ำ โดย นาย Phan Tan Canh รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนให้ข้อมูลว่า ได้มีการอนุมัติแผนการสร้างศูนย์กีฬาบนชายหาดบริเวณตำบล Dong Hai เมือง Phan Rang – Thap Cham ซึ่งจะให้บริการทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจะเป็นศูนย์กีฬาที่ออกแบบสำหรับการโต้คลื่น พาราเซลลิ่ง (Parasailing) ฟลายบอร์ด (Flyboarding) และการดำน้ำลึก และทำให้เมือง Phan Rang – Thap Cham กลายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แห่งแรกของภูมิภาคโดยผสมผสานกับรีสอร์ทริมชายหาด ต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ญาจาง ดาลัด และฟานเที๊ยต ที่ยังไม่มีบริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ อันเป็นโอกาสสำหรับจังหวัดนิญถ่วนในด้านนี้

นอกจากนี้ ดร. Du Van Toan จาก Viet Nam Institute of Seas and Islands เสนอให้จังหวัดนิญถ่วนควบรวมอุตสาหกรรมพลังงานลมเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยยกตัวอย่างกรณีโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่สามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ บริษัท CBRE เวียดนามให้ข้อมูลว่า บริษัทท่องเที่ยวสามารถทำงานร่วมกับนักลงทุนโครงการพลังงานลมในการจัดทัวร์ไปยังฟาร์มกังหันลม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานลมและพลังงานหมุนเวียน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนได้เสนอให้กรมอุตสาหกรรมและการค้าจัดทำแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดนิญถ่วนให้กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานหมุนเวียนของประเทศ และมอบหมายกรมวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล โดยจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยว 3.5 ล้านคนภายในปี 2568 และ 6 ล้านคนภายในปี 2573 และ คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดจะเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีมูลค่า GRDP 6.5 ล้านล้านด่ง (282.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมูลค่าเศรษฐกิจทางทะเลร้อยละ 42 ของ GRDP

ที่มา: Vietnam News วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

https://vietnamnews.vn/economy/995519/ninh-thuan-shifts-towards-green-economy.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231378

เข้าชมทั้งหมด