จังหวัดนิญถ่วนพัฒนาสายพันธุ์องุ่นสำหรับผลิตไวน์

POST ON 12 กรกฎาคม 2021

จังหวัดนิญถ่วนพัฒนาสายพันธุ์องุ่นสำหรับผลิตไวน์

จังหวัดนิญถ่วนอยู่ระหว่างเร่งการวิจัยและสร้างสายพันธุ์องุ่นใหม่ ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพสำหรับการผลิตไวน์ โดยปัจจุบันจังหวัดนิญถ่วนมีการปลูกองุ่นมากที่สุดในเวียดนาม บนพื้นที่กว่า 1,200 เฮกตาร์ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ 30,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นองุ่นสำหรับรับประทาน (Table grapes) ทั้งนี้ สายพันธุ์องุ่นที่นิยมปลูก ได้แก่ องุ่นแดง Red Cardinal และองุ่นเขียว NH01-48 ซึ่งมีการปลูกประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ 

แม้ว่าในจังหวัดนิญถ่วนและจังหวัดใกล้เคียงมีอุปสงค์ต่อไวน์สูง แต่พันธุ์องุ่นสำหรับทำไวน์ยังมีจำนวนน้อย คณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนจึงได้มอบหมายให้ Nha Ho Research Institute for Cotton and Agriculture Development เก็บรักษาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมขององุ่น 143 สายพันธุ์ที่ได้มีการคัดเลือกเฉพาะประเภทที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูกในจังหวัด โดยนาย Phan Cong Kien รองหัวหน้าสถาบันฯ ให้ข้อมูลว่า มีการพัฒนาองุ่นไวน์ 3 สายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ได้แก่ สายพันธุ์ NH02-90 และ NH02-97 สำหรับการผลิตไวน์แดง และสายพันธุ์ NH02-37 สำหรับการผลิตไวน์ขาว 

ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทได้มีการรับรององุ่น Syrah พันธุ์ NH02-90 ว่ามีความทนทานต่อโรคสูง และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศแห้งและร้อนได้ มีผลผลิตเฉลี่ย 12-16 ตันต่อเฮกตาร์ต่อรอบการเพาะปลูก และเหมาะสำหรับการผลิตไวน์ ในขณะที่อีก 2 สายพันธุ์ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณารับรองภายใต้กฎหมายการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังนำร่องการปลูกองุ่นไวน์สายพันธุ์ NH02-66 NH02-137 และ NH02-145 อีกด้วย

นาย Dang Kim Cuong ผู้อำนวยการกรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาชนบทจังหวัดนิญถ่วนกล่าวว่า กรมจำเป็นต้องทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าองุ่น และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อศัตรูพืชและให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ จังหวัดยังมุ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์องุ่นแปรรูปอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ กรมจะร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อวางแผนและแบ่งเขตพื้นที่สำหรับการปลูกองุ่นไวน์เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอ และระดมทุนและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกษตรกรทำสัญญากับบริษัทและสหกรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า

ที่มา: Saigon Giai Phong Online วันที่ 4 กรกฏาคม 2564

https://sggpnews.org.vn/business/ninh-thuan-develops-more-grape-varieties-for-making-wine-93174.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

76

กำลังเข้าชมขณะนี้

225281

เข้าชมทั้งหมด