จังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนามมียอดการส่งออกเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565

POST ON 11 มกราคม 2023

จังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนามมียอดการส่งออกเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565

สำนักงานสถิติเวียดนามรายงานว่า การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามในปี 2565 ได้สร้างสถิติใหม่เป็นครั้งแรก ด้วยมูลค่ารวม 7.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 3.72 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ทั้งนี้ จากรายงานของสำนักงานสถิติของจังหวัด/นครต่าง ๆ พบว่า ในปี 2565 ยอดการส่งออกของบางท้องถิ่นในเวียนนามมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่

(1) ในปี 2565 นครโฮจิมิมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ขาดดุลการค้า 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 นับเป็นนคร/จังหวัดที่มียอดการนำเข้าและส่งออกสูงที่สุดในเวียดนาม โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ทั้งนี้ ในปี 2565 นครโฮจิมินห์มีสินค้า 7 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ได้แก่ (1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (2) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (3) เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ (4) รองเท้า (5) น้ำมันดิบ (6) ข้าว และ (7) ผักและผลไม้ โดยจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของนครโฮจิมินห์ รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง

(2) ในปี 2565 จังหวัดบิ่ญเซืองมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้ดุลการค้า 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากการส่งออก 3.47 หมื่นล้านดอลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 แบ่งเป็นการส่งออกของผู้ประกอบการภายในประเทศ มูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ มูลค่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับแรกของจังหวัด ด้วยมูลค่าถึง 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

(3) จังหวัดด่งนายมียอดการส่งออก มูลค่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ รองเท้า กาแฟ เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มูลค่ารวม 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้

(4) นครดานังมียอดการส่งออก ที่ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าการส่งออกของนครดานังจะเติบโตร้อยละ 6-7 ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักของนครดานังที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2) อาหารทะเล (3) หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากไม้ (4) ของเล่นเด็ก (5) ยางพาราสำเร็จรูป และ (6) มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: Vietnam Postsen วันที่ 1 มกราคม 2566

https://vietnam.postsen.com/trends/224854/Economic-picture-of-Ho-Chi-Minh-City-in-2022-adjusted-for-growth-in-2023.html

Bao Danang วันที่ 3 มกราคม 2566

https://baodanang.vn/english/business/202301/da-nang-sees-strong-rebound-in-retail-sector-and-exports-3934314/

Con so su kien วันที่ 31 ธันวาคม 2565

https://consosukien.vn/buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-binh-duong-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tich-cuc.htm

The Saigon Times วันที่ 1 มกราคม 2566

https://english.thesaigontimes.vn/dong-nai-reports-13-export-growth/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

45

กำลังเข้าชมขณะนี้

227546

เข้าชมทั้งหมด