จังหวัดคั้ญหว่าต้องการเงินทุน 111.5 ล้านล้านด่ง (4.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อพัฒนาโครงการหลักในช่วง 5 ปีข้างหน้า

POST ON 13 เมษายน 2021

จังหวัดคั้ญหว่าต้องการเงินทุน 111.5 ล้านล้านด่ง (4.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อพัฒนาโครงการหลักในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ในแผนพัฒนาเมืองปี 2564-2568 จัดทำโดยกรมการก่อสร้างจังหวัดคั้ญหว่าได้ระบุให้มีการลงทุนในโครงการหลักซึ่งจะช่วยยกระดับจังหวัดคั้ญหว่าให้เป็นมหานครและสอดคล้องกับแผนการแบ่งประเภทเมืองระดับชาติปี 2564-2573 ที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นาย Tran Nam Binh อธิบดีกรมการก่อสร้าง กล่าวว่า จากงบประมาณทั้งหมดที่ถูกเสนอมาแบ่งเป็นงบประมาณจากแผนการลงทุนภาครัฐ 48.2 ล้านล้านด่ง
(2.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะถูกจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆสำหรับการดำเนินการโครงการต่าง ๆ โดยเมืองญาจางจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 15 ล้านล้านด่ง
(647ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมือง Cam Ranh 2.1 ล้านล้านด่ง (90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเมือง Ninh Hoa 5.3 แสนล้านด่ง (23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยงบประมาณส่วนที่เหลืออีก 63 ล้านล้านด่ง (2.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะมาจากการระดมทุนจากการลงทุนต่างชาติและภาคเอกชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญหว่าจะเสนอนโยบายสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นด้วย

โครงการสำคัญที่จังหวัดจะเร่งพัฒนาประกอบด้วย โรงพยาบาล 3 แห่ง มูลค่ารวม 1.1 ล้านล้านด่ง (47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัด ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติมูลค่า 4.6 ล้านล้านด่ง (199 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเขื่อนป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มบริเวณแม่น้ำ Cai นอกจากนี้จังหวัดคั้ญหว่าจำเป็นต้องบูรณะและขยายถนนหลายสายรวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบางพื้นที่เพื่อตอบสนองการขยายตัวของประชากรที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 5 ปีข้างหน้า

ปัจจุบัน จังหวัดคั้ญหว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5,100 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1.2 ล้านคน จังหวัดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคกลางตอนล่างเวียดนามและมีศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จังหวัดตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถรับนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่า 17.5 ล้านล้านด่ง (755 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2564

ที่มา: the saigon times  วันที่ 2 เมษายน 2564

https://english.thesaigontimes.vn/81238/vnd1115-trillion-needed-for-key-projects-in-khanh-hoa-for-next-five-years.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

290

กำลังเข้าชมขณะนี้

214509

เข้าชมทั้งหมด