จังหวัดก่าเมาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กุ้งกุลาดำก่าเมา

POST ON 27 พฤษภาคม 2021

จังหวัดก่าเมาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กุ้งกุลาดำก่าเมา

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดก่าเมาร่วมมือกับ Centre for Sustainable Rural Development ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กุ้งกุลาดำก่าเมา (Ca Mau black tiger shrimp) ภายใต้โครงการการขึ้นทะเบียนและบริหารสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับกุ้งกุลาดำก่าเมา ภายใต้แผนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาปี 2559-2563 เสร็จสิ้นแล้ว และมีแผนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการบริหารสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับกุ้งกุลาดำก่าเมาดังกล่าวไปยังท้องถิ่นต่อไป

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดก่าเมาได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมความเห็นในการพัฒนาระบบการบริหารสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญต่อการรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม พันธุ์สัตว์ และแหล่งอาหารและโภชนาการ เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของกุ้งกุลาดำก่าเมาด้วย

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับกุ้งกุลาดำก่าเมาเป็นการสร้างพื้นฐานการผลิตอย่างยั่งยืนรักษาชื่อเสียงและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในตลาด สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพาะพันธุ์ รวมถึงการเก็บรักษาและการแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อนึ่ง กุ้งกุลาดำก่าเมาได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติหลายแห่ง อาทิ ASC  B.A.P  GlobalGAP  EU และ Nuturland ในพื้นที่กว่า 90 ประเทศ/ดินแดนทั่วโลก

ที่มา: nhandan วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

https://en.nhandan.com.vn/business/item/9884102-ca-mau-builds-geographical-indication-certification-for-black-tiger-shrimp.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230796

เข้าชมทั้งหมด