จังหวัดกว๋างนิญครองอันดับ 1 ในรายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด (PCI) ประจำปี 2565

POST ON 12 เมษายน 2023

จังหวัดกว๋างนิญครองอันดับ 1 ในรายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด (PCI) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) ได้เปิดตัวรายงานประจำปีดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด (Provincial Competitiveness Index – PCI) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง VCCI และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) มาเป็นระยะเวลา 18 ปี แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ ระดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และความพยายามในการปฏิรูปการบริหารของส่วนราชการระดับจังหวัดในเวียดนาม

รายงาน PCI ประจำปี 2565 ประมวลผลจากการตอบแบบสอบถามของบริษัทจำนวน 11,872 ราย ประกอบด้วยบริษัทเอกชนท้องถิ่น จำนวน 10,590 ราย และบริษัทต่างชาติ จำนวน 1,282 ราย  ซึ่งสะท้อนแง่มุมต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเวียดนาม โดยจังหวัด 5 อันดับแรกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเศรษฐกิจสูงสุด ได้แก่ จังหวัดกว๋างนิญ จังหวัดบั๊กซาง นครไฮฟอง จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า และจังหวัดด่งท้าป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างมากของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจังหวัดกว๋างนิญครองตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับ PCI ติดต่อกันมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว ในขณะที่จังหวัดบั๊กซาง ก้าวขึ้นมาสู่อันดับ 2 เป็นครั้งแรกจากอันดับที่ 31 ในรายงานดัชนี PCI ของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี อันดับของเมืองใหญ่อย่างกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ตกลงถึง 10 และ 13 อันดับ ตามลำดับ

ในรายงานดังกล่าวระบุว่า บริษัทเวียดนามและบริษัทต่างชาติต่างเห็นพ้องว่า การดำเนินการของภาครัฐในด้านกระบวนการด้านเอกสารต่าง ๆ มีพัฒนาการมากขึ้นและใช้เวลาในการดำเนินการลดลง รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็นทางการลดลงด้วย อย่างไรก็ดี การปฏิรูปในด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ยังค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งบริษัทเอกชนยังประสบกับความท้าทายในการเข้าถึงเงินทุน การจ้างพนักงาน การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด และช่องว่างระหว่างนโยบายส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

ในโอกาสเดียวกันนั้น VCCI  ได้ประกาศดัชนีสีเขียวระดับจังหวัด (Provincial Green Index – PGI) เป็นครั้งแรกด้วยการสนับสนุนจาก USAID และพันธมิตรภาคเอกชน ซึ่งประเมินและจัดอันดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจากมุมมองของธุรกิจที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมพฤติกรรมและแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียวใหม่ๆ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจ่าวิญ จังหวัดหลั่งเซิน และจังหวัดบั๊กนิญ

อนึ่ง การเปิดตัวรายงานดัชนี PCI และ PGI เกิดขึ้นในห้วงของการครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง VCCI (2506-2566) และการครบรอบ 10 ปีของการเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา (2556-2566)

ที่มา: Press Release of PCI 2022

https://vneconomy.vn/pci-2022-chat-luong-dieu-hanh-cap-tinh-tiep-tuc-duoc-cai-thien.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223681

เข้าชมทั้งหมด