จังหวัดกว๋างจิตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

POST ON 5 มกราคม 2024

จังหวัดกว๋างจิตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ลงนามมติเลขที่1737/QD-TTg เพื่ออนุมัติแผนการดำเนินงานจังหวัดกว๋างจิ โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดกว๋างจิ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนในอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ภายในปี 2573 และเป็นจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งด้วยอุตสาหกรรมและการบริการ และเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของภูมิภาคทางเหนือและกลางของเวียดนามภายในปี 2593

ในการนี้ จังหวัดกว๋างจิได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 2. การบริการ 3. การท่องเที่ยว และ 4.เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง รวมทั้งพัฒนาให้จังหวัดกว๋างจิเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของภาคกลาง นอกจากนี้ จังหวัดกว๋างจิ จะให้ความสำคัญกับการระดมเงินทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเมืองและชนบท การพัฒนาความเชื่อมโยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: VnEconomy วันที่ 3 มกราคม 2567

https://vneconomy.vn/quy-hoach-quang-tri-tro-thanh-trung-tam-hau-can-cua-khu-vuc-dong-nam-a.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

45

กำลังเข้าชมขณะนี้

227546

เข้าชมทั้งหมด