คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเวียดนามจะพิจารณาให้สัตยาบันความตกลง EVFTA

POST ON 29 เมษายน 2020

คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเวียดนามจะพิจารณาให้สัตยาบันความตกลง EVFTA

ที่มา vietnamplus.vn วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเวียดนามมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามขอให้สั่งการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมมือกับสำนักงานประธานาธิบดีและสภาแห่งชาติเวียดนามในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้สัตยาบันความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนาม (EU – Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) ให้แล้วเสร็จ และเสนอในการประชุมสภาคณะกรรมาธิการสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะเสนอการอภิปรายและลงคะแนนให้สัตยาบันในการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ ๑๔ ครั้งที่ ๙

ก่อนหน้านี้ นาง Nguyen Thi Kim Ngan ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันกับผู้นำของรัฐสภายุโรปว่า เวียดนามให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติและชาวยุโรป และหวังว่า ความตกลง EVFTA และ EVIPA จะเอื้อประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนสำหรับทั้งสองฝ่าย

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐสภายุโปได้ให้สัตยาบันความตกลง EVFTA ขั้นสุดท้าย ซึ่งแสดงว่ากระบวนการ
ให้สัตยาบันความตกลงจากฝั่งสภาพยุโรปได้เสร็จสิ้นแล้ว และจะเริ่มมีผลใช้บังคับหลังจากที่สภาแห่งชาติเวียดนามให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการ และหลังจาก ๓๐ วัน นับตั้งแต่สองฝ่ายแจ้งผลต่อกันและกันว่าได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว

ความตกลง EVFTA จะเป็น “แรงผลักดันหลัก” สำหรับการส่งออกของเวียดนาม ซึ่งช่วยทำให้ตลาดและสินค้าส่งออกเวียดนามหลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำ รวมถึงสินค้าที่เวียดนามได้เปรียบในการแข่งขัน

ลิงค์ข่าว: https://www.vietnamplus.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-se-xem-xet-ho-so-phe-chuan-evfta/632034.vnp

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223809

เข้าชมทั้งหมด