การเปิดตัว Mekong Delta Resilient Business Network

POST ON 29 กรกฎาคม 2021

การเปิดตัว Mekong Delta Resilient Business Network

หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) สาขานครเกิ่นเทอร่วมกับ The Asia Foundation (TAF) ได้ประกาศการจัดตั้ง Mekong Delta Resilient Business Network (MRBN) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่ม UPS และเป็นเครือข่ายแรกที่ผู้ประกอบการจะร่วมมือกันเพื่อแสวงหามาตรการในการปรับปรุงขีดความสามารถทางธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นาย Nguyen Phuong Lam ผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม สาขานครเกิ่นเทอ ให้ข้อมูลว่า เครือข่าย MRBN มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ธุรกิจในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยเครือข่ายจะให้ข้อมูลข่าวสารและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนบทบาทในการกำหนดนโยบายและการรับผิดชอบต่อสังคม

ในระยะแรก ระหว่างปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 เครือข่าย MRBN จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็จะเริ่มการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการรุกล้ำของน้ำเค็มต่อผู้ประกอบการในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เสนอนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์กำลังเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมที่ต้นน้ำ

อนึ่ง ธนาคารโลกประเมินว่า เวียดนามเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น 1 เมตร จะส่งผลกระทบต่อประชากรถึงร้อยละ 10 และก่อให้เกิดความสูญเสียเทียบเท่าร้อยละ 10 ของ GDP ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ที่มา: Vietnam Plus วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

https://en.vietnamplus.vn/mekong-delta-resilient-business-network-debuts/205146.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

334

กำลังเข้าชมขณะนี้

231376

เข้าชมทั้งหมด