การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก

POST ON 16 กรกฎาคม 2021

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก

สำนักงานสถิติทั่วไปเวียดนามเปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการทั้งหมดมีมูลค่า 2,463.8 ล้านล้านด่ง (1.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยรายได้จากการขายปลีกสินค้ามีมูลค่า 1,985.4 ล้านล้านด่ง (8.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เป็นผลจากการที่ประชาชน ธุรกิจในครัวเรือน และบริษัทต่าง ๆ สามารถปรับการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปกติใหม่ (New normal) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้นำเทคโนโลยีมาใช้กับการค้าและการชำระเงิน แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลต่อการส่งเสริมการเติบโตของภาคการค้าปลีก และสามารถรักษาเสถียรภาพของภาคธุรกิจได้

นาย Hoang Quang Phong รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจในเวียดนาม โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจะทำให้บริษัทค้าปลีกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปอย่างยั่งยืนแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม โดยเทคโนโลยีใหม่ อาทิ Internet of Things (IoT), Big Data, AI และ Machine Learning ได้ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถให้บริการลูกค้ามีประสบการณ์เฉพาะตัว เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหาร และห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นาย Do Khac Cuong ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท Microsoft Vietnam กล่าวว่า จากการสำรวจผู้บริหาร 800 คนทั่วโลกโดย The Economist ร่วมกับ Microsoft พบข้อมูลว่า ผู้ตอบแบบสำรวจจากภาคค้าปลีกเห็นว่าการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (คิดเป็นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแบบสำรวจที่ร้อยละ 36) แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมีความสำคัญมากกว่าเดิม โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่า ผู้ค้าปลีกที่ใช้ช่องทางการขายของออนไลน์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าจะสามารถอยู่รอดจากผลกระทบของโควิด-19 ได้ดีกว่า

ที่มา: Nhan Dan Online วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

https://en.nhandan.vn/scitech/item/10119802-digital-transformation-facilitates-retail-growth.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231382

เข้าชมทั้งหมด