การลงทุน FDI จริง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 สูงสุดในรอบ 5 ปี

POST ON 3 กรกฎาคม 2024

การลงทุน FDI จริง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 สูงสุดในรอบ 5 ปี

ข้อมูลจากกรมการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Agency: FIA) ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เวียดนามสามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้กว่า 15,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนโครงการใหม่มูลค่า 9,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินลงทุนเพิ่มเติม 3,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินลงทุนผ่านการจัดสรรทุนและการซื้อหุ้น 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุดในห้วง 6 เดือนแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น ตามลำดับ

นอกจากนี้ การลงทุน FDI จริง (FDI Disbursement) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 มีมูลค่าสูงกว่า 10,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อนึ่ง FIA ให้ข้อมูลเพิ่มว่า เวียดนามยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและน่าสนใจสำหรับนักลงทุน โดยนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมไปลงทุนที่จังหวัดที่มีความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน โดยจังหวัดที่นักลงทุนเลือกไปลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับในช่วงครึ่งปีแรกคือจังหวัด FDI จังหวัดบั๊กนิญ (2,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รองลงมาเป็นจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า (1,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และจังหวัดกว๋างบิ่ญ (1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: Bao Chinh Phu วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

https://baochinhphu.vn/von-fdi-thuc-hien-6-thang-dau-nam-2024-dat-muc-ky-luc-102240629103346575.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

529

กำลังเข้าชมขณะนี้

249691

เข้าชมทั้งหมด