การเบิกจ่าย FDI เพิ่มขึ้นในช่วงมกราคมถึงเมษายน 2564

POST ON 15 มิถุนายน 2021

การเบิกจ่าย FDI เพิ่มขึ้นในช่วงมกราคมถึงเมษายน 2564

สำนักงานการลงทุนต่างประเทศภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 เวียดนามมีการเบิกจ่ายทุนจำนวน 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปี 2563 แม้จะยังคงมีการระบาดของโควิด-19

หนังสือพิมพ์ Lao Dong รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มีการอนุมัติการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่าถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับร้อยละ 99.3 ของมูลค่าที่มีการบันทึกในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีโครงการ FDI ที่ได้รับใบรับรองการลงทุนแล้วจำนวน 451 โครงการ มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 54.2 ในเชิงจำนวน (โครงการ) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 ในเชิงมูลค่า นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังได้รับอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 263 โครงการ

จังหวัด/นครที่สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดล็องอาน นครเกิ่นเทอ และนครโฮจิมินห์โดยสามารถดึงดูดการลงทุนมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 26.9 ของประเทศ) 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ โดยนาย Do Nhat Hoang หัวหน้าสำนักงานการลงทุนต่างประเทศให้ข้อมูลว่า มีการลงทุนจากต่างประเทศใน 17 สาขา โดยภาคการแปรรูปและการผลิตเป็นภาคที่มีการลงทุนมากที่สุด มูลค่ารวม 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 42.4 ในขณะที่อันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ ภาคการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาคอสังหาริมทรัพย์ 778 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ทั้งนี้ พบว่าเงินลงทุนเฉลี่ยต่อโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 18.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าปี 2563 ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 6.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ

สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 67 ประเทศ/ดินแดน ด้วยมูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกาหลีใต้ ด้วย 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รองศาสตราจารย์ ดร. Nguyen Thuong Lang ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า FDI ยังคงเป็นแหล่งทุนที่สำคัญเป็นอย่างมากต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามแม้ว่าจะมีการลงทุนโดยรัฐและเอกชนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโครงการลงทุนของสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ต่างก็เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของ FDI ดังกล่าวจึงถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนาม

อย่างไรก็ดี รองศาสตราจารย์ ดร. Dinh Trong Thinh จาก Academy of Finance ตั้งข้อสังเกตว่า การลงทุนในช่วงข้างต้นส่วนใหญ่เน้นไปยังภาคการแปรรูปและการผลิต และภาคพลังงาน การประเมินคุณภาพของ FDI ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของผู้ลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการลงทุนต่าง ๆ กับธุรกิจภายในประเทศ และกับห่วงโซ่อุปทานโลก

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

https://english.thesaigontimes.vn/82109/fdi-capital-disbursement-up-from-jan-apr.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด