การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ของนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล

POST ON 9 กรกฎาคม 2021

การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ของนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 สำนักงานสถิติของจังหวัด/นครในเขตกงสุล รายงานว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและ GRDP (Gross Regional Domestic Product) ของนคร/จังหวัดต่าง ๆ ยังคงเป็นบวก แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม โดยนครโฮจิมินห์มี GRDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่นครเกิ่นเทอและนครดานังมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 และ 4.99 ตามลำดับ 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 นครโฮจิมินห์สามารถจัดเก็บรายได้รวมประมาณ 198.56 ล้านล้านด่ง (8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 โดยมีรายได้หลักจากภายในนคร น้ำมันดิบ และการนำเข้าและส่งออก ซึ่งการส่งออกของนครเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออก 5 กลุ่มหลักที่มีมูลค่าเกินพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและชิ้นส่วนอะไหล่ รองเท้า และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ อย่างไรก็ดี นครมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.3 มูลค่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้ากว่า 4.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าหลักของนครยังคงเป็นจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว นครโฮจิมินห์สามารถดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้ถึง 262 โครงการ ทุนจดทะเบียนรวมมูลค่า 264.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในส่วนของนครดานัง พบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ภาคการบริการมีการขยายตัวมากที่สุดกว่าร้อยละ 5.34 ในภาพรวม นครสามารถจัดเก็บรายได้มูลค่า 10.7 ล้านล้านด่ง (464 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 15.18 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณมูลค่า 501.7 พันล้านด่ง (21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 แสนราย ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.27

สำหรับนครเกิ่นเทอก็พบว่า ภาคการบริการเป็นภาคที่มีการขยายตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 6.64 และมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครถึงร้อยละ 3.4 เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเพิ่ม GRDP ให้ได้ถึงร้อยละ 7.5-8 ในปีนี้ 

ในขณะที่จังหวัดล็องอานซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 6 สูงเป็นอันดับที่ 3 ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง สามารถดึงดูดมูลค่า FDI ได้สูงที่สุดของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 3.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่ารวมของประเทศ 

ที่มา: 

Vietnam Plus วันที่ 29 มิถุนายน 2564

https://en.vietnamplus.vn/can-tho-records-growth-of-561-percent-in-h1/203745.vnp

Nhan Dan Vietnam วันที่ 29 มิถุนายน 2564

https://en.nhandan.vn/business/item/10076202-da-nang%E2%80%99s-grdp-up-nearly-5-in-h1.html

Saigon Giai Phong Online วันที่ 30 มิถุนายน 2564

https://sggpnews.org.vn/business/hcmc-continues-to-post-economic-growth-93112.html

Vietnam Plus วันที่ 30 มิถุนายน 2564

https://en.vietnamplus.vn/hcm-citys-cpi-rises-022-percent-in-june/203850.vnp

Nhan dan วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

https://en.nhandan.vn/business/item/10087602-ho-chi-minh-city-posts-5-growth-in-exports.html

Vietnam News วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

https://vietnamnews.vn/economy/982062/long-ans-economic-growth-ranks-3rd-in-mekong-delta.html

VN Express วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

https://vnexpress.net/kinh-te-tp-hcm-tang-truong-5-46-4302735.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

74

กำลังเข้าชมขณะนี้

225277

เข้าชมทั้งหมด