การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และอาหารทะเลของเวียดนามยังคงเติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

POST ON 10 สิงหาคม 2021

การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และอาหารทะเลของเวียดนามยังคงเติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามให้ข้อมูลว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงของเวียดนามมีมูลค่า 2.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรหลักมีมูลค่าสูงถึง 1.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลิตภัณฑ์หลักจากป่าไม้มีมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 อาหารทะเลมีมูลค่ากว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และการผลิตปศุสัตว์มีมูลค่า 254 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในขณะเดียวกัน ราคาส่งออกของสินค้าโภคภัณฑ์หลักหลายกลุ่มในภาคการเกษตรมีการปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ราคาพริกไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.8 อยู่ที่ราคาเกือบ 3,293 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคายางเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 อยู่ที่ราคา 1,677 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคาข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2

ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในช่วงดังกล่าว ได้แก่ สหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 28.9 จีนมีมูลค่าเกือบ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 19.2 และรองลงมาคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 4.8 ตามลำดับ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อควบคุมการผลิตและเชื่อมโยงอุปทานและอุปสงค์ของสินค้าเกษตรในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนทางการค้าของเวียดนามในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนจังหวัดและวิสาหกิจต่าง ๆ ของเวียดนามในการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปยังสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น

ที่มา: Vietnamnet  8 สิงหาคม 2564

https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-s-agricultural-forestry-seafood-exports-still-grow-amid-pandemic-763877.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231385

เข้าชมทั้งหมด