การส่งออกกุ้งจากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงขยายตัว

POST ON 28 มิถุนายน 2021

การส่งออกกุ้งจากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงขยายตัว

แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงมีอัตราการส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อริเริ่มและความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 จังหวัดก่าเมาสามารถส่งออกกุ้งกว่า 423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่จังหวัดบักเลียวมีมูลค่าการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์กุ้งประมาณ 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2563 และจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคฯ ก็มีปริมาณการส่งออกกุ้งที่เติบโตในเชิงบวกเช่นเดียวกัน

นาย Tran Van Trung ผู้อำนวยการบริษัท Anh Khoa Seafood จังหวัดก่าเมาให้ข้อมูลว่า แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งเนื่องจากการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดของบางประเทศ ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เพื่อกักกันโรคก่อนที่จะขนส่งไปยังท่าเรือ ส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ด้วยข้อริเริ่มและการปรับตัวที่ดี ทำให้บริษัทสามารถส่งออกกุ้งได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและคาดว่าในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่า   

ในขณะเดียวกัน นาย Nguyen Minh Tuan ตัวแทนบริษัท Minh Cuong Seafood Processing ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอุตสาหกรรมกุ้งที่ดำเนินกิจการมายาวนานและประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 เช่นกันให้ข้อมูลว่า การส่งออกกุ้งของบริษัทในช่วงต้นปี 2564 ก็มีอัตราเติบโต ปัจจุบันบริษัทพยายามอัตรารักษาการผลิตและส่งออก รวมถึงดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงาน

นอกจากการส่งออกแล้ว เกษตรกรหลายรายในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงขยายพื้นที่การผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยนาย Pham Van Quan เกษตรกรในชุมชน My Long Nam อำเภอ Cau Ngang จังหวัดจ่าวิญให้ข้อมูลว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากุ้งกุลาดำขนาด 30 ตัวต่อกิโลกรัมมีราคาสูงถึง 200,000-220,000 ด่งต่อกิโลกรัม และแม้ว่าปัจจุบันราคาจะลดลงอยู่ที่ 170,000 ด่งต่อกิโลกรัม และกุ้งขาวขนาด 30 ตัวต่อกิโลกรัม จะมีราคาประมาณ 130,000-140,000 ด่งต่อกิโลกรัม เกษตรกรก็ยังคงมีผลกำไร

Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers ให้ข้อมูลว่า เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2564 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลมูลค่า 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าถึง 3.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเป็นการส่งออกกุ้งมูลค่า 1.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีเมื่อเทียบสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาอัตราการบริโภคลดลง

นาย Nguyen Quoc Toan ผู้อำนวยการสำนักงาน Agro Processing and Market Development Authority ภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทให้ข้อมูลว่า ในขณะที่ตลาดทั่วโลกมีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ปริมาณการผลิตกุ้งจากประเทศผู้ผลิตอื่น ๆ อาทิ อินเดียและไทย มีจำนวนลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลดีต่อการส่งออกกุ้งของผู้ประกอบการเวียดนาม โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามมีการฟื้นตัวและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังตลาดกว่า 120 แห่ง โดยตลาดส่งออกอาหารทะเลที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต้ อาเซียน และออสเตรเลีย  

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์กุ้งของเวียดนามจะยังคงเติบโตในตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป และอาจสามารถฟื้นการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ เนื่องจากเกาหลีใต้เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงบวก นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพเนื่องจากมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นร่วมกับความมีเสถียรภาพและการไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้า เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และรัสเซีย เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การส่งออกกุ้งของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงมีความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อรับประกันแหล่งเพาะพันธุ์กุ้ง อาทิ ราคาอาหารกุ้งที่เพิ่มขึ้นเป็น 800,000-900,000 ด่งต่อถุง นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาก็มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ส่งออก ส่งผลต่อขีดสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ เช่น อัตราค่าระวางสินค้าและค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ที่สูงขึ้น การขาดแคลนเรือขนส่ง และมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นต้น

ที่มา: Saigon Giai Phong Online วันที่ 14 มิถุนายน 2564

https://sggpnews.org.vn/business/mekong-delta-posts-positive-results-in-shrimp-exports-92828.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

257

กำลังเข้าชมขณะนี้

230773

เข้าชมทั้งหมด