การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าลดลงสูง

POST ON 29 มีนาคม 2020

การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าลดลงสูง

ที่มา baodautu.vn วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กรมการลงทุนระหว่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม รายงานว่า จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามมีมูลค่า ๖,๔๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๒๓.๖ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และโครงการลงทุนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

ในช่วงดังกล่าว มีโครงการใหม่ ๕๐๐ โครงการ มูลค่า ๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ๒ เท่า จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) มูลค่า ๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับใบอนุญาตการลงทุน การปรับเพิ่มงบการลงทุนมีมูลค่า ๖๓๘.๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการซื้อหุ้นธุรกิจภายในประเทศ ๘๒๗.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สาขาการผลิตและกระจายไฟฟ้ามีการลงทุนสูงที่สุด มูลค่า ๓,๘๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒
ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การผลิตและแปรรูป มูลค่า ๑,๗๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการค้าปลีกและค้าส่ง มูลค่า ๑๙๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า ๔,๑๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗ ของมูลค่าการลงทุนรวม รองลงมา ได้แก่ จีน มูลค่า ๗๒๐.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และเกาหลีใต้ มูลค่า ๔๒๕.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖

ลิงค์ข่าว: https://baodautu.vn/hai-thang-dau-nam-von-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-giam-manh-d116719.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227539

เข้าชมทั้งหมด