การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่า

POST ON 26 กุมภาพันธ์ 2020

การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่า

ที่มา haiquanonline.vn วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนาม ทั้งทุนจดทะเบียนใหม่ การปรับเพิ่มงบการลงทุน และการซื้อกิจการและร่วมทุน มีมูลค่า ๕,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗๙.๕ หรือประมาณ ๒.๘ เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๑

ในช่วงดังกล่าว มีโครงการลงทุนใหม่ ๒๕๘ โครงการ มูลค่า ๔,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๒    ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕๔.๑ ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ ขณะเดียวกัน
มีการปรับเพิ่มงบการลงทุน ๗๗ โครงการ มูลค่า ๓๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑.๙ และมีการซื้อกิจการและร่วมทุน มูลค่า ๕๓๔.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๒๙.๘

สาขาการลงทุนหลัก ได้แก่ การผลิตและกระจายไฟฟ้า มูลค่า ๔,๐๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘ ของมูลค่าลงทุนรวม อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป ๘๕๖.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการค้าส่งและค้าปลีก ๑๑๘.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงดังกล่าว ได้แก่ สิงคโปร์ มูลค่า ๔,๑๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑ ของมูลค่าการลงทุนรวม และเกาหลีใต้ มูลค่า ๒๖๔.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของมูลค่าลงทุนรวม

ขณะเดียวกัน เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ ๓.๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นโครงการใหม่ ๓.๘๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการปรับเพิ่มงบการลงทุน ๐.๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลิงค์ข่าว: https://haiquanonline.com.vn/fdi-vao-viet-nam-trong-thang-1-tang-gan-28-lan-ky-nam-truoc-119203.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227540

เข้าชมทั้งหมด