การปิดพรมแดนของสหภาพยุโรปกระทบการส่งออกของเวียดนาม

POST ON 23 มีนาคม 2020

การปิดพรมแดนของสหภาพยุโรปกระทบการส่งออกของเวียดนาม

ที่มา vnexpress.net วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สหภาพยุโรปอนุมัติข้อเสนอปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามประเมินว่า การปิดพรมแดนดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนำเข้าและส่งออกระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสาร ขณะที่การขนส่งสินค้าในภาพรวมยังไม่ได้ถูกจำกัด

อย่างไรก็ดี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วของการขนถ่ายสินค้า ตั้งแต่เริ่มกระบวนการส่งออก การขนส่ง การผ่านพิธีการทางศุลกากร การเก็บรักษา การขนถ่าย และการบริโภคสินค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และบริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังสหภาพยุโรปคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีเที่ยวบินจำนวนมากปรับลดหรือยกเลิกเที่ยวบิน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามระบุว่า หากการปิดพรมแดนยังคงดำเนินต่อไปจะส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าและการแลกเปลี่ยนทางการค้าของยุโรป โดยความต้องการสินค้าที่ไม่จำเป็น เช่น สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนัง และโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปอาจลดลง

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม คาดการณ์ว่า หากการแพร่ระบาดของโรคสามารถควบคุมได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ การส่งออกของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ อาจลดลงร้อยละ ๖ – ๘ โดยสินค้าสำคัญ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และส่วนประกอบคาดว่าจะลดลงมาก เนื่องจากทั้งห่วงโซ่อุปทานและความต้องการของตลาดลดลง

ลิงค์ข่าว: https://vnexpress.net/kinh-doanh/xuat-khau-viet-nam-anh-huong-ra-sao-khi-eu-dong-bien-gioi-4071866.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227545

เข้าชมทั้งหมด