การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๔๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

POST ON 29 เมษายน 2020

การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๔๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา baohaiquan.vn วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า การส่งออกของเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๒๔,๑๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๗ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสูงกว่าการคาดการณ์ ๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้ามีมูลค่า ๒๒,๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๒ และสูงกว่าการคาดการณ์ ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามจึงได้ดุลการค้า มูลค่าประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ เวียดนามส่งออกรวม ๖๓,๒๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ และการนำเข้ามีมูลค่า ๕๙,๔๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๗ เวียดนามจึงได้ดุลการค้า มูลค่า ๓,๗๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีสินค้าส่งออก ๕ รายการ ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ มูลค่า ๕,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ มูลค่า ๓,๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔.๕ สิ่งทอ มูลค่า ๒,๓๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗ เครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่า ๑,๙๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๙ และเครื่องหนังและรองเท้า มูลค่า ๑,๓๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔

สำหรับการนำเข้า มีสินค้า ๔ รายการมีมูลค่าสูงกว่าหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ มูลค่า ๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๖ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่า ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๙ โทรศัพท์ มูลค่า ๑,๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๔ และผ้า มูลค่า ๑,๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐.๖

ลิงค์ข่าว: https://haiquanonline.com.vn/thang-3-xuat-nhap-khau-khoi-sac-dat-hon-46-ty-usd-124832.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

140

กำลังเข้าชมขณะนี้

223778

เข้าชมทั้งหมด