การนำเข้ารถยนต์ของเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ลดลงร้อยละ ๖๐

POST ON 6 มีนาคม 2020

การนำเข้ารถยนต์ของเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ลดลงร้อยละ ๖๐

ที่มา soha.vn วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวียดนามนำเข้ารถยนต์ จำนวน ๖,๐๐๐ คัน ลดลงร้อยละ ๕๙.๙ มูลค่ารวม ๑๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๕๗.๒ เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน การนำเข้ารถยนต์ของเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เวียดนามนำเข้ารถยนต์ จำนวน ๔,๒๘๑ คัน มูลค่า ๑๑๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง ๒,๓๔๙ คัน เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และลดลงร้อยละ ๖๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ เวียดนามนำเข้ารถยนต์ ๑๐,๒๘๑ คัน โดยเป็นรถขนาดน้อยกว่า ๙ ที่นั่งมากที่สุด

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เวียดนามนำเข้ารถยนต์ที่มีน้อยกว่า ๙ ที่นั่งจากอินโดนีเซีย จำนวน ๑,๕๘๙ คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗.๙ และนำเข้าจากไทย จำนวน ๕๙๑ คัน ลดลงร้อยละ ๖๓ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ เวียดนามนำเข้ารถเพื่อการขนส่งจากไทย จำนวน ๑,๒๔๐ คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗ และคิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของจำนวนรถเพื่อการขนส่งนำเข้าทั้งหมดของเวียดนาม[1]

ลิงค์ข่าว: https://soha.vn/xe-oto-nhap-ve-viet-nam-giam-60-trong-thang-2-2020-20200303170944504.htm

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓


[1] จากรายงานการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดย กรมศุลกากรเวียดนาม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=1742&Category=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223682

เข้าชมทั้งหมด