กลุ่มท่าเรือระหว่างประเทศ Cai Mep – Thi Vai เตรียมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ

POST ON 30 กรกฎาคม 2021

กลุ่มท่าเรือระหว่างประเทศ Cai Mep – Thi Vai เตรียมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ

บริษัท Tan Cang Sai Gon Corporation ให้ข้อมูลว่า กลุ่มท่าเรือน้ำลึก Cai Mep – Thi Vai ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Phu My จังหวัดบ่าเสี่ยะ-หวุงเต่าทางตอนใต้ของเวียดนาม อยู่ระหว่างลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความจุในการรองรับสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานถึงกว่าร้อยละ 90 ของศักยภาพของท่าเรือแล้ว การยกระดับจะช่วยให้ท่าเรือต่าง ๆ สามารถรองรับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และเรือบริการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ และคาดว่ากลุ่มท่าเรือจะสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2563 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สินค้าที่ขนส่งผ่านกลุ่มท่าเรือนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 ต่อปี และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านกลุ่มท่าเรือรวมกว่า 54.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยจากจำนวนดังกล่าว เป็นการขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ถึง 4.5 ล้าน TEU[1] เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ท่าเรือนานาชาติ Gemalink ระยะที่หนึ่ง ได้เปิดดำเนินการที่กลุ่มท่าเรือดังกล่าว และด้วยความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ 1.5 ล้าน TEU ต่อปี ส่งผลให้กลุ่มท่าเรือมีศักยภาพในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเป็น 8.3 ล้าน TEU ต่อไป ในขณะที่ Vietnam Maritime Administration ให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 2563 กลุ่มท่าเรือได้รองรับตู้สินค้าถึง 7.75 ล้าน TEU คิดเป็นร้อยละ 91 ของความสามารถในการรองรับทั้งหมด

ปัจจุบัน กลุ่มท่าเรือ Cai Mep – Thi Vai เชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมถึง 32 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ 25 เส้นทาง และเส้นทางภายในประเทศ 7 เส้นทาง ในขณะที่เมื่อปี 2556 มีการเชื่อมโยงเพียง 8 เส้นทางเท่านั้น และคาดว่าจะมีปริมาณตู้สินค้าจะเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการเติบโตการค้าและการขนส่งสินค้าในเส้นทางบริการที่เชื่อมต่อกลุ่มท่าเรือ Cai Mep – Thi Vai กับทวีปอื่น ๆ เช่น ยุโรปและอเมริกา ตลอดจนเส้นทางเดินเรือภายในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ มีการเร่งการก่อสร้างโครงการการขนส่งจำนวนมากเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มท่าเรือกับพื้นที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ในภูมิภาค อาทิ เส้นทาง Bien Hoa – Vung Tau และ Ben Luc – ทางด่วน Long Thanh เส้นทาง Phuoc Hoa – Vung Tau และถนนระหว่างท่าเรือ

อนึ่ง กลุ่มท่าเรือ Cai Mep – Thi Vai เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2552 เป็นท่าเรือขนส่งระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม และคาดว่าจะได้รับการพัฒนาให้เป็นประตูส่งออกและนำเข้าสำคัญของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตอนใต้ของเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางท่าเรือระดับโลกภายในปี 2588

[1] TEU = Twenty-foot equivalent unit หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

ที่มา: Vietnam Plus วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

https://en.vietnamplus.vn/upgrade-expected-to-raise-capacity-at-intl-port-cluster/205402.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

39004

เข้าชมทั้งหมด