กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์จัดอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2576

POST ON 12 มิถุนายน 2024

กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์จัดอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2576

รายงานของ Savills Vietnam ด้านการลงทุน ระบุว่า กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 15 เมืองใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดภายในปี 2576 จากเมืองใหญ่ 230 เมืองทั่วโลก โดยในการจัดอันดับ Growth Hubs Index นครโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย อยู่อันดับ 2 และ6 ตามลำดับ ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากนครโฮจิมินห์ มีจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด และกรุงฮานอยมีความมั่งคั่งและชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน

เวียดนามให้ความสำคัญกับการดึงดูด FDI เข้าสู่ตลาดเวียดนามด้วยโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และการวางแผนต่าง ๆ โดยเวียดนามได้จัดสรรเงินทุนร้อยละ 6 ของ GDP ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ Long Thanh (จังหวัดด่งนาย) การพัฒนาเขตเมืองทางตะวันออกนครโฮจิมินห์ ทางด่วนหลายเส้นทางทาง ท่าเรือน้ำลึกหลายแห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ภายใต้แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (PDP8) รัฐบาลยังมีแผนการลงทุนมูลค่า 134,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานถ่านหิน และพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนอื่น ๆ

ทั้งนี้ Savills Vietnam ระบุว่า เวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวให้ความสำคัญการใช้แรงงานที่มีทักษะสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาต่างๆ เช่น การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ยานพาหนะไฟฟ้า การผลิตชิป โทรศัพท์ จอภาพ และส่วนประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น โดยปัจจุบันเวียดนามได้รับการลงทุนจากบริษัทชั้นนำ อาทิ Samsung, LG, Hyosung, Intel และ Hyundai เป็นต้น

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 11 มิถุนายน 2567

https://theinvestor.vn/hanoi-hcmc-among-top-15-fastest-growing-major-cities-savills-d10556.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

45

กำลังเข้าชมขณะนี้

227549

เข้าชมทั้งหมด