กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอรัฐบาลเวียดนามยกเว้นค่าเช่าที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการ

POST ON 3 เมษายน 2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอรัฐบาลเวียดนามยกเว้นค่าเช่าที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการ

ที่มา vnexpress.vn วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนามได้เสนอรัฐบาลเวียดนามให้ยกเว้นค่าเช่าที่ดินในช่วง ๖
เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ ให้ผู้ประกอบการที่ต้องหยุดดำเนินการจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
และจะพิจารณาการยกเว้นต่อไปสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติก่อนวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้งเสนอให้ขยายระยะเวลาชำระค่าใช้ที่ดินล่าช้าออกไปอีก ๖ เดือน
นับตั้งแต่วันประกาศ และลดค่าใช้ที่ดินเป็นระยะเวลา ๖ เดือน


(ที่มา vietnamplus.vn)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ขอให้รัฐบาลเวียดนามพิจารณาและเสนอพิจารณายกเว้นค่าให้สิทธิ์การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำภายใน ๖ เดือน
หรือ ๑ ปี มูลค่าประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ – ๑.๒ ล้านล้านเวียดนามด่ง (ประมาณ ๒๕.๕ – ๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย และขยายเวลาการชำระค่าสัมปทานเหมืองแร่ปี ๒๕๖๓
และลดค่าธรรมเนียมสัมปานด้านอื่น ๆ ด้วย
สำหรับด้านสุขภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พื้นที่กักตัว
และการพัฒนาการกำจัดของเสียทางการแพทย์ที่อาจเป็นอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลิงค์ข่าว: https://vnexpress.net/kinh-doanh/de-xuat-mien-tien-thue-dat-cho-doanh-nghiep-
4078280.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227540

เข้าชมทั้งหมด