กระทรวงการคลังเวียดนามเสนอการยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 2 ปี

POST ON 8 กรกฎาคม 2024

กระทรวงการคลังเวียดนามเสนอการยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 2 ปี

กระทรวงการคลังเวียดนามอยู่ระหว่างการเสนอร่างมติยกเว้นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจรายย่อย (micro and small enterprises) ที่เป็นธุรกิจภาคครัวเรือน (household firm) เป็นเวลา 2 ปี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ให้แก่รัฐบาลพิจารณา โดยในปัจจุบัน เวียดนามมีผู้ประกอบการภาคครัวเรือนจำนวน 5.5 ล้านราย โดยในจำนวนนั้นมีเลขผู้เสียภาษีจำนวน 3.5 ล้านราย

ปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามกำลังดำเนินนโยบายด้านการคลังที่สำคัญ อาทิ การเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะแก่ธุรกิจ SMEs การป้องกันเงินกู้นอกระบบ และการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศโดยจำกัดการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อในประเทศที่ร้อยละ 15 ตลอดปี 2567

เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 รัฐสภาเวียดนามอนุมัติลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8 ในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี 2567 สำหรับสินค้าและบริการบางกลุ่มที่ได้กำหนดตามกฎหมาย โดยในห้วงก่อนหน้า เวียดนามปรับลด VAT ไปแล้ว 3 ครั้ง

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

https://en.vneconomy.vn/two-year-tax-exemption-proposed-for-small-enterprises.htm

https://baochinhphu.vn/tu-1-1-2024-giam-thue-gia-tri-gia-tang-2-102231229155059945.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

532

กำลังเข้าชมขณะนี้

249721

เข้าชมทั้งหมด