MOIT ชูอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ

POST ON 18 มกราคม 2022

MOIT ชูอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ

          นาย Tran Quoc Khanh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ล่าช้าส่งผลให้การใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศต่ำกว่าความคาดหมายและลดการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าอุตสาหกรรม ดังนั้น MOIT จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ โดยในปีนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสาขาการผลิตรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและรองเท้า เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเวียดนามที่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาอุปทานสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6 – 6.5 ในปีนี้ ภาคอุตสาหกรรมต้องกระตุ้นการผลิตร้อยละ 7 – 8 โดย MOIT จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจต่างชาติขนาดใหญ่ในเวียดนาม เช่น Samsung และ Toyota มองหาซัพพลายเออร์สินค้าเวียดนามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

          ในปี 2564 การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของเวียดนามเติบโตร้อยละ 4.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจังหวัดนิญถ่วน (ภาคกลาง) เติบโตร้อยละ 24.6 ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดของประเทศ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดดั๊กลั๊ก (ภาคกลาง) เติบโตร้อยละ 23.8 จังหวัดซาลาย (ภาคกลาง) เติบโตร้อยละ 20.5 นครไฮฟอง (ภาคเหนือ) เติบโตร้อยละ 18.2 และจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (ภาคใต้) เติบโตร้อยละ 17.8 ขณะที่นครโฮจิมินห์อยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุด โดยลดลงร้อยละ 14.3 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

ที่มา Viet Nam News วันที่ 12 มกราคม 2565 หน้า 13

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

104

กำลังเข้าชมขณะนี้

223631

เข้าชมทั้งหมด