เวียดนามเป็น 1 ใน 3 ประเทศอาเซียนที่นักลงทุนต้องการลงทุน

POST ON 30 กรกฎาคม 2021

เวียดนามเป็น 1 ใน 3 ประเทศอาเซียนที่นักลงทุนต้องการลงทุน

ธนาคาร Standard Chartered รายงานว่า ผู้ประกอบการของสมาคมธุรกิจอาเซียนให้ความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค และคาดว่า การลงทุนจะเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยร้อยละ 80 ของผู้ร่วมการสำรวจเห็นว่า ต้องการขยายการลงทุนไปยังสิงคโปร์ เพื่อใช้โอกาสในการขายสินค้าและการผลิต ขณะที่ร้อยละ 60 ต้องการขยายการลงทุนไปไทย และร้อยละ 59 ต้องการขยายการลงทุนไปเวียดนาม ความต้องการขยายตลาดการลงทุนไปยังประเทศในภูมิภาคมีสาเหตุจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ การเข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่ขยายตัวขึ้น ความสามารถในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศผ่านความตกลงการค้าเสรี และการมีแรงงานที่มีทักษะสูง

ทั้งนี้ นักธุรกิจมองว่า ภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงและความท้าทายหลายประการ อาทิ ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (ร้อยละ ๗๕) ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางการค้า (ร้อยละ ๖๐) อุปทานของผู้บริโภคลดลง (ร้อยละ ๔๙) นอกจากนี้ ในระยะครึ่งปีถึงหนึ่งปีนับจากนี้ ยังมีความท้าทายอื่น ๆ ได้แก่ การปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน การตอบรับความต้องการของผู้บริโภค การเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศและระบบการชำระเงิน เป็นต้น

ที่มา vnexpress
https://vnexpress.net/viet-nam-trong-top-3-nuoc-doanh-nghiep-muon-mo-rong-tai-asean-4306435.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227544

เข้าชมทั้งหมด