เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้น

POST ON 24 กันยายน 2020

เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้น

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล (VASEP) คาดการณ์ว่าในปี 2563 เวียดนามจะส่งออกกุ้งไปยังประเทศเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคากุ้งส่งออกอยู่ในระดับสูงและได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกัน ทั้งนี้ แม้ว่าปริมาณการส่งออกไปยังเกาหลีใต้จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่เกาหลีใต้ยังเป็นผู้นำเข้ากุ้งจากเวียดนามมากเป็นอันดับที่ 5 คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 10.7 ของการส่งออกกุ้งทั้งหมดของเวียดนามและเป็นร้อยละ 52 ของการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของเกาหลีใต้ โดยใน 7 เดือนแรกของปี 2563 เกาหลีใต้นำเข้ากุ้งจากเวียดนามมูลค่า 179 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 เกาหลีใต้นำเข้ากุ้งจากเวียดนามมูลค่า 91.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยเป็นกุ้งขาวร้อยละ 83 และกุ้งกุลาดำร้อยละ 12.1

ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและเกาหลีใต้ เวียดนามได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้ากุ้งจากเกาหลีใต้ถึง 15,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ดี สามารถส่งออกได้เพียง 2,500 ตัน ดังนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าดังกล่าว เวียดนามควรพัฒนาคุณภาพกุ้งให้สูงขึ้นและติดตามมาตรการและระเบียบของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นควรส่งเสริมให้เกษตรกรทำฟาร์มกุ้งที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเลี้ยงกุ้งได้คุณภาพดี ส่วนบริษัทส่งออกต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านระยะเวลาการจัดส่งและการบรรจุสินค้า

นอกจากเกาหลีใต้แล้ว ตลาดส่งออกกุ้งหลักของเวียดนาม ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีนและสหรัฐ โดยใน 5 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามส่งออกกุ้งมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยกุ้งขาวคิดเป็นร้อยละ 69.5 และกุ้งกุลาดำคิดเป็นร้อยละ 19.2

อนึ่ง พื้นที่เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามโดยมีจังหวัดบักเลียวและก่าเมาเป็นศูนย์กลางการผลิตกุ้งที่สำคัญ

ที่มา: Vietnam News วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด