เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2563

POST ON 24 กันยายน 2020

เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2563

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers – VASEP) รายงานว่าในไตรมาสแรกของปี 2563 เวียดนามส่งออกกุ้งมูลค่า 628.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุด เป็นมูลค่า 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 และคิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการส่งออกกุ้งทั้งหมดของเวียดนาม รองลงมา ได้แก่ สหรัฐฯ มูลค่า 115.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีอัตราขยายตัวมากที่สุดในบรรดาตลาดส่งออกกุ้งของเวียดนาม 5 อันดับแรก

เฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ มูลค่า 41.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกกุ้งไปยังตลาดหลักอื่นๆ ลดลง อาทิ สหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 16 เกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 6.3 และจีนลดลงร้อยละ 6.4

ทั้งนี้ แม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่กุ้งซึ่งส่วนมากผลิตในภาคใต้ของเวียดนามยังคงเป็นที่ต้องการสูงของทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ดังนั้นเวียดนามจำเป็นต้องผลิตกุ้งให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ อนึ่ง คาดการณ์ว่า ระเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่หลายราย เช่น อินเดียและเอกวาดอร์ จะสามารถผลิตกุ้งได้ลดลงเนื่องจากโรคในกุ้งและสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเลี้ยงกุ้ง ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าความต้องการกุ้งในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แหล่งที่มา: Viet Nam News วันที่ 23 เมษยาน 2563

URLhttps://vietnamnews.vn/economy/715719/viet-nam-has-high-shrimp-export-growth-to-us-and-japan-in-q1.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด