เวียดนามชู “Eco-friendly” ในภาคธุรกิจ

POST ON 16 เมษายน 2021

เวียดนามชู “Eco-friendly” ในภาคธุรกิจ

ในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามเผชิญกับปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลายประการ นาย Tran Hong Ha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนามจึงเสนอว่า แม้แนวทางการเติบโตสีเขียว (green growth) เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เป็นศัพท์ที่คุ้นหู แต่เวียดนามยังจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังต้องจัดทำกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้อเสนอด้านการลงทุน ไปจนถึงการจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ รวมทั้งควรให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เข้ามา มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการด้านการลงทุน อีกทั้งสนับสนุนให้มีประชาชนร่วมตรวจสอบด้วย ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจก็ต้องมีความรับผิดชอบในการลงทุนโดยประเมินและคาดการณ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสีย การปล่อยก๊าซ และการจัดการขยะมูลฝอย

ที่มา Vietnam Investment Review ฉบับวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพ: tapchitaichinh

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

120

กำลังเข้าชมขณะนี้

223685

เข้าชมทั้งหมด