เวียดนามกำลังพิจารณาการจัดสรรงบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

POST ON 24 กันยายน 2020

เวียดนามกำลังพิจารณาการจัดสรรงบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นาย Nguyen Chi Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้รายงานในการประชุมที่กรุงฮานอย ว่ารัฐบาลได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคดังกล่าว

ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นภูมิภาคที่มีการลงทุนมากเป็นอันดับสามในเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 18 ของการลงทุนทั้งหมดในประเทศนาย Nguyen Chi Dung ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาภูมิภาค โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อดึงดูดการลงทุนและการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนา

นาย Ousmane Dione ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนาม ได้กล่าวว่าการสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีหน่วยงานที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังให้แนวทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรให้มีการเชื่อมโยงกันในภูมิภาค ปัจจุบัน นาย Ousmane Dione เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานอย่างสอดคล้องกันระหว่างจังหวัดในลักษณะเครือข่ายและทั่วถึงกันมากขึ้นเพื่อลดการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์ในระยะยาว

การปรับแผนแม่บทการพัฒนาภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงควรจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนในภาคส่วนต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภูมิภาคเพิ่มประสิทธิภาพให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศมีความเชื่อมโยงเขตเมืองและอุตสาหกรรมอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อลดการทับซ้อนกันของแผนดำเนินงานและส่งเสริมให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นาย Tran Duy Dong อธิบดีกรมเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเสนอให้รัฐบาลเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและจังหวัดต่างๆในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพิ่มความรับผิดชอบด้านงบประมาณ เพื่อส่งเสริมแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันมากขึ้น

แหล่งที่มา: The Saigon Times วันที่ 20 ธันวาคม 2562

https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/73643/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231384

เข้าชมทั้งหมด