ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจพลังงานลมในเวียดนาม

POST ON 24 กันยายน 2020

ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจพลังงานลมในเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเนื่องจากมีความเร็วลมสูงโดยเฉพาะในบริเวณนอกชายฝั่ง และรัฐบาลเวียดนามยังมีนโยบายสนับสนุนซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้จำนวนมาก โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าเวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานลมถึง 475 กิกะวัตต์

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกนอกชายฝั่ง ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2564-2568 ประกอบด้วยแผนดำเนินการและนโยบายสำหรับดึงดูดนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ โดยจังหวัดบิ่ญถ่วน บักเลียวและก่าเมา ถูกจัดลำดับความสำคัญเป็นลำดับต้นสำหรับการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งภายใต้ยุทธศาตร์การพัฒนาพลังงานแห่งชาติถึงปี 2573 ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับมาตรการสำหรับการให้เช่าพื้นที่ใต้ทะเลและการอนุมัติการลงทุนสำหรับโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้เสนอให้มีการขยายระยะเวลาสำหรับโครงการต่างๆให้ยังได้รับสิทธิ์ใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) หากสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ก่อนสิ้นปี 2566 จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยหาก COD ไม่ทันปี 2566 จะนำอัตรา FiT โดยวิธีเปิดประมูลมาใช้ต่อไป

ปัจจุบันอัตรา FiT สำหรับโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งได้เพิ่มขึ้นจาก 7.8 เป็น 9.8 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงภายหลังจากมีการเรียกร้องจากนักลงทุน ผู้พัฒนาโครงการและรัฐบาลท้องถิ่นใน 9 จังหวัดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ การก่อสร้างและภาวะขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนมิถุนายน 2563 รัฐบาลเวียดนามจะประกาศแผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 8 ซึ่งจะเน้นการพัฒนาพลังงานทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากเวียดนามมีความต้องการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดเป้าหมายขยายศักยภาพกำลังการผลิตพลังงานลมจากเดิม 2 กิกะวัตต์ในปี 2568 เป็น 6 กิกะวัตต์ และจากเดิม 6 กิกะวัตต์ในปี 2573 เป็น 10 กิกะวัตต์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังพิจารณาให้บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและภาคเอกชนสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงได้ (Direct Power Purchase Agreement – DPPA) โดยสามารถซื้อขายไฟฟ้าปริมาณ 400-1,000 เมกะวัตต์จากโครงการพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 30 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์หรือมากกว่า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยดึงดูดการลงทุนในภาคพลังงานทางเลือกได้มากขึ้นอีก

ในปีที่ผ่านมา บริษัท Enterprise Energy (สิงคโปร์) มีแผนการก่อสร้างโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งอำเภอ Ke Ga จังหวัดบิ่ญถ่วน กำลังการผลิต 3.4 กิกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นโครงการพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาด้านพลังงานแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันเวียดนามมีโครงการพลังงานลมที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำลังการผลิตรวม 900 เมกะวัตต์และอยู่ในแผนอีก 13 กิกะวัตต์ และคาดการณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของเวียดนามจะเติบโตจาก 375 เมกะวัตต์ในช่วงปลายปี 2562 เป็น 2.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2572

ที่มา: Vietnam Net วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

URL: https://e.theleader.vn/enterprize-energy-gets-greenlight-for-12-billion-offshore-wind-farm-1560597296097.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

331

กำลังเข้าชมขณะนี้

231366

เข้าชมทั้งหมด