ผู้ส่งออกกุ้งในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเผชิญความท้าทายท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

POST ON 24 กันยายน 2020

ผู้ส่งออกกุ้งในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเผชิญความท้าทายท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

กุ้งถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของหลายจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ส่งออกกุ้ง

ข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดบากเลียวและสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของจังหวัดก่าเมา ระบุว่ารายได้จากการส่งออกกุ้งของจังหวัดบากเลียวในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในขณะที่จังหวัดก่าเมาอยู่ที่ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ตามลำดับ

นาย Tran Hoang Em เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกและผลิตอาหารทะเลของจังหวัดก่าเมา กล่าวว่าเมื่อปี 2562 จังหวัดมียอดส่งออกกุ้งมูลค่า 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกไปจีนมูลค่า 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6-7 ของการส่งออกทั้งหมด โดยในเดือนมกราคม 2563 มีการส่งออกไปจีนมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผู้นำเข้าชาวจีนจำนวนมากได้แจ้งขอระงับการส่งออกจากก่าเมาไปยังจีนชั่วคราว โดยพบว่าการส่งออกอาหารทะเลผ่านการค้าชายแดนทางบกไปยังจีนประสบปัญหาแต่การส่งออกทางน้ำไม่ได้รับผลกระทบมากนัก นอกจากนี้ปริมาณการสั่งซื้อจากจีนได้เริ่มลดลงเช่นกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งทำให้ผู้ประกอบการเวียดนามเผชิญปัญหาในการกระจายสินค้า และหากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ยังคงดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ซึ่งจะทำให้ราคากุ้งลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร

ทั้งนี้ ภาครัฐจังหวัดบากเลียวและก่าเมาต่างส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการผลิตและการส่งออกรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นว่าอุปทานผลผลิตกุ้งเพียงพอสำหรับการแปรรูป โดยคาดว่าการส่งออกกุ้งแช่แข็งไปยังออสเตรเลียและตลาดอื่น ๆจะเพิ่มขึ้นในเวลาต่อไป

อนึ่ง สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนามเผยว่าการนำเข้ากุ้งของสหภาพยุโรปคิดเป็นร้อยละ 31 ของการนำเข้ากุ้งของทั่วโลกรวมกันและเมื่อความตกลงเขตการค้าเสรียุโรป – เวียดนาม (EVFTA) มีผลบังคับใช้ผู้ส่งออกท้องถิ่นจะมีโอกาสในการส่งออกเพิ่มมากขึ้นจากภาษีที่ลดลง แต่ผลผลิตกุ้งของเวียดนามต้องเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวด้วย

แหล่งที่มา: Vietnamnewsวันที่ 12 มีนาคม 2563

https://vietnamnews.vn/economy/653252/shrimp-exporters-in-mekong-delta-face-challenges-amid-covid-19-epidemic.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227542

เข้าชมทั้งหมด