บริษัท Millennium มีแผนจะพัฒนาโครงการ LNG มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดคั้ญหว่า

POST ON 24 กันยายน 2020

บริษัท Millennium มีแผนจะพัฒนาโครงการ LNG มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดคั้ญหว่า

บริษัท Millennium สัญชาติอมเริกันมีแผนการจะพัฒนาโครงการ LNG มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดคั้ญหว่า ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 600 เฮกตาร์และมีกำลังการผลิต 9,600 เมกะวัตต์ ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานก๊าซธรรมชาติ (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ จะก่อสร้างโรงเก็บก๊าซที่ท่าเรือเพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแก่โครงการผลิคพลังงานดังกล่าวและจะกระจายผลผลิต LNG ส่งออกไปในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ ยังไม่แน่นอนว่าโครงการจะตั้งอยู่ในอำเภอ Ninh Phuoc หรือ Ninh Hoa

บริษัทให้ข้อมูลว่า เมื่อคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนอนุมัติให้ลงทุนในโครงการแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็นผู้รับประกันโครงการดังกล่าวและร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในการดำเนินการโครงการต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดคั้ญหว่าได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจ Van Phong เตรียมจัดทำข้อตกลงกับบริษัทในการสำรวจความเป็นไปได้ (feasibility study) ของโครงการ อย่างไรก็ดี ขณะนี้สายส่งไฟฟ้าในจังหวัดได้ดำเนินการเต็มกำลังจนล้นความจุแล้ว จังหวัดจึงอนุญาตให้บริษัทลงทุนด้านสายส่งไฟฟ้าเพิ่มด้วยหากบริษัทต้องการ

ปัจจุบันมีนักลงทุนที่สนใจลงทุนในโครงการ LNG ในจังหวัดจำนวนมาก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท Petrolimex และ JXTG Holdings Tsutomu Sugimori ได้ทำข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างกันเพื่อพัฒนาโครงการ LNG ในจังหวัดคั้ญหว่าร่วมกัน โดยในระยะแรก จะสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วย gas turbine 2 แห่งที่มีกำลังการผลิตรวม 3,000 เมกะวัตต์และ LNG Terminal ความจุ 180,000 ลูกบาศก์เมตร และในระยะที่ 2 จะสร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่งที่มีกำลังการผลิตรวม 3,000 เมกะวัตต์

ที่มา: Vietnam Net วันที่ 6 สิงหาคม 2563

https://vietnamnet.vn/en/business/millenium-to-develop-15-billion-lng-project-in-khanh-hoa-province-664046.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227540

เข้าชมทั้งหมด